Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 47 jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Chuyên Viên Thẩm Đinh/Phê Duyệt Tín Dụng Cấp Cao

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường - Khu Vực Hồ Chí Minh

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Thị Trường - Khu vực Mekong

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Mekong Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Nhân Viên Telesale Bảo Hiểm Sức Khỏe (Data có sẵn, Không tăng ca, Giờ hành chính, 100% Lương thử việc)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 22/12/2022

Chuyên Viên Giám Sát Rủi Ro Hoạt Động / Operational Risk Monitoring Specialist

 • Insurance
 • Allowances
 • Training & Development
 • Salary review
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên kiểm soát chất lượng thu hồi nợ tại nhà

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/12/2022

Nhân viên tư vấn qua điện thoại (không yêu cầu kinh nghiệm, data có sẵn)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 10/12/2022

Mekong_Chuyên Viên Đào Tạo Thu Hồi Nợ

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
Location: Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 18/12/2022

Nhân Viên Nhắc Phí Quá Hạn Qua Điện Thoại - Tân Bình HCM

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Nhân Viên Thu Phí Tài Chính Tại Địa Bàn - Miền Trung

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: DakLak, Quang Ngai, Lam Dong Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Chuyên Viên Thẩm Định / Phê Duyệt Tín Dụng Cấp Cao

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Chuyên Viên Huy Động Vốn - Miền Bắc

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 28/02/2023

Collections Analyst _Chuyên Viên Phân Tích Thu Hồi Nợ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cấp Cao - Khối Định Chế Tài Chính

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.