Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Tiến hành thực hiện đánh giá cuộc gọi theo danh sách khách hàng phân về TSA, chất lượng giao nhận của FSA

Develop and implement call assessment plan according to customer list allocated to each TSA, delivery quality of FSA

- Hỗ trợ xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá cuộc gọi theo danh sách khách hàng được phân bổ cho từng nhân viên

Assist to develop and implement call assessment plan according to customer list allocated to each TSA

- Tổng hợp kết quả và phân tích chất lượng cuộc gọi (căn cứ trên nội dung, quy trình, sản phẩm,…) và thông báo đến Trưởng bộ phận/ Trưởng nhóm bán hàng

Synthesize results and generate call quality analysis (based on content, processes, products…) to report to Unit Head/ Sales team leaders

- Đề xuất thay đổi, cải tiến tài liệu đào tạo, giúp đội ngũ bán hàng cải thiện kỹ năng và kết quả bán hàng

Propose changes, redo & improve training material, help sales agents to improve sale skills & sales performance  

- Giám sát và hỗ trợ việc tuyển dụng nhân sự của nhóm nhằm đảm bảo nhân sự để vận hành

Supervise and support the recruitment to fulfill team memebers to ensure meeting the headcount target for operating

- Chỉ đạo, giám sát việc đào tạo về kiến thức sản phẩm, các đánh giá chất lượng và vận hành hệ thống cho nhân viên mới

Giving instruction and supervise the training of product knowledge, quality control and system operation skills for new employees

- Chủ động đề xuất các hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân viên, đảm bảo sự gắn bó dài lâu của nhân viên với tổ chức

Proactively propose activities aimed at improving the spiritual life of employees, ensuring the long-term commitment of employees to the organization

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp

Undertake other tasks assigned by line manager

Job Requirement

 • Trình độ Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Bachelor degree, major: Business Administration; Economics or related majors

 • Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan, đã từng làm việc trong ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng là một lợi thế, trong đó ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

At least 04 years’ experiences working in relevant fields, preferably working for banking or financial institutions, in which at least 06 months experience at managerial position

 • Am hiểu sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm

Understanding of insurance products & services

 • Kỹ năng giao tiếp lưu loát (viết & nói)

Good written & verbal communication skills

 • Kỹ năng phân tích &  Kĩ năng giải quyết vấn đề tốt

Strong analytical & skills

 • Kỹ năng quản lý thời gian và quản lý công việc tốt

Good time management & task management skills

 • Kĩ năng lãnh đạo & kĩ năng động viên

Leadership skills & motivation skills

 • Chuyên nghiệp, tự tin, có khả năng giải quyết vấn đề/áp lực và có tinh thần đồng đội

Professionalism, confidence, ability to handle pressure/conflict and ability to work well in a team environment

 • Thông thạo tin học văn phòng

Proficiency in Microsoft Office skills

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Business Coordinator

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 28/02/2023

Bancassurance Sales Strategic Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Senior Digital Product Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Inbound

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 28/02/2023

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Kênh Ngân Hàng Số Ubank | 23OP005

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 10 Tr VND Expired Date: 15/02/2023

Nhân Viên Hành Chính Kinh Doanh (Sales Admin)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Chuyên Gia Đào Tạo Phát Triển Năng Lực Call Center

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Thu Hồi Nợ Tại Nhà

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Dịch Vụ Khách Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Receptionist (Nhân Viên Lễ Tân)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.