Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược thu hồi nợ tại nhà 
- Đảm bảo các hoạt động Thu hồi nợ tuân thủ theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt.
- Tuyển dụng và Quản lý nhóm nhân viên 
- Chia sẻ với thành viên nhóm về các kế hoạch, định hướng hoạt động, chính sách thưởng, chương trình thi đua.
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc.
 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc thị trường; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ, sales, thẩm định ngành Tài Chính/ Ngân Hàng
- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm
- Kỹ năng quản lý con người (đào tạo, huấn luyện, tạo động lực, đánh giá,…)
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.