Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Tiếp nhận các nhiệm vụ liên quan đến việc Phòng, chống rửa tiền đúng theo quy định của pháp luật; giám sát và báo cáo các giao dịch đáng ngờ

Execute tasks related to  AML in accordance with the laws; oversee and report the suspicious transactions

Tư vấn tuân thủ việc Phòng, chống rửa tiền và các biện pháp cấm vận theo yêu cầu của các tổ chức quốc tế và được Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cảnh báo cho các Đơn vị

Consult other business units about compliance with AML and embargo measures as required by international organizations and warned by the State Bank of Vietnam

Đề xuất phương án và giải pháp để nâng cao tính hiệu quả của quy trình Phòng, chống rửa tiền của VPB FC

Propose methods and solutions to improve the efficiency of AML procedures of VPB FC

Thiết lập chương trình Phòng, chống rửa tiền nhằm tuân thủ quy định pháp luật khi có phát sinh

Set up AML program in accordance with regulations if any

Chuẩn bị và thực hiện công tác đào tạo Phòng, chống rửa tiền nội bộ

Prepare and conduct internal AML trainings

Thực hiện báo cáo Phòng, chống rửa tiền cho Cơ Quan Nhà Nước được giao

Carry out AML report to State Authorities if assigned

Thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi Trưởng Bộ Phận Phòng, Chống Rửa Tiền.

Undertake other tasks assigned by Unit Head of Anti-Money Laundering.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Luật

Bachelor’s Degree in Laws

Ít nhất 01-02 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan

At least 01-02 years of experience in relevant sectors

Kỹ năng giao tiếp tốt

Good interpersonal and communication skills

Khả năng làm việc đa nhiệm và làm việc dưới áp lực thời gian

Able to perform multi-tasks and work under pressure to meet tight timelines

Tác phong chuyên nghiệp, làm việc nhóm và hợp tác tốt

Professionalism, team work and collaboration

Kỹ năng phân tích chính xác và đáng tin cậy

Analytical skill with accuracy and reliably

Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt

Fluent in both Vietnamese and English

Tác phong chững chạc, tự tin

Confident and mature manner 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân Viên Telesales (Data Khách Hàng Có Sẵn, Thu Nhập Cao)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH QUA ĐIỆN THOẠI (TELESALE TEAM LEAD)

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/05/2022

Collections Policy Motivation Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 22/06/2022

Senior Compliance Checking Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

Chuyên Viên Báo Cáo Quan Hệ Đối Ngoại/External Relations Reporting Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/05/2022

Nhân Viên Phê Duyệt Tín Dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 25/05/2022

Compliance Monitoring Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CHUYÊN VIÊN THU HỒI NỢ PHÁP LÝ QUA ĐIỆN THOẠI

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 25/05/2022

Trưởng nhóm thu hồi nợ pháp lý tại thực địa

Location: Ho Chi Minh Salary: 13 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 22/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.