Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

OBJECTIVE:

Hỗ trợ Giám Đốc Khối Xử Lý Tín Dụng trong các công việc hành chính, lập báo cáo, sắp xếp cuộc họp… nhằm đảm bảo khối vận hành hiệu quả

Assist Collections Division Director in terms of admin tasks; making reports; arranging meetings… to ensure Collections Division’s activities operating sufficiently

KEY RESPONSIBILITIES:

 

Các công việc hành chính/ Administrative tasks

 • Hỗ trợ Giám Đốc Khối Xử Lý Tín Dụng sắp xếp và xác nhận lịch họp, phỏng vấn đảm bảo không trùng lặp/ Assist Collections Division Director to arrange and confirm appointments, meetings and interview to avoid any clash in the schedule
 • Tổng hợp và xem qua các tài liệu từ các phòng ban nội bộ đảm bảo tuân thủ nội quy, hợp pháp và định dạng chung /Consolidate & review submitted documents from department to ensure the legality, presentation format and regulation compliance
 • Phối hợp giữa Giám Đốc Khối, các trưởng phòng trong nội bộ với các phòng ban khác để vận hành và nâng cao hoạt động của Thu Hồi Nợ (HR, Tài Chính, IT, BICC)/ Work as liaison between Division Director, internal Heads and other departments to operate and improve collections activities (such as: HR, Finance, IT, BICC,…)
 • Lên kế hoạch chi phí (công tác,..) của Giám Đốc Khối Xử Lý Tín Dụng và nộp cho phòng Tài Chính/ Make monthly finance projection plan of Collections Division Director (business travel, …) and submit to Finance Department
 • Dịch thuật văn bản khi cần thiết/ Translate documents as requested
 • Ghi nhận và nộp bảng chấm công/ Record and submit time-sheet

Thư ký cá nhân (trường hợp Giám Đốc Khối là người nước ngoài) / Personal Administrative Assistant (in case Division Director is expat)

 • Phụ trách các phát sinh cá nhân của Giám Đốc Khối bao gồm: nhà ở, di chuyển, bảo hiểm, nghỉ phép, thuế cá nhân,….)/ Follow up personal issues of Division Director (accommodation, daily transportation means, insurance, medical, home travel, annual leaves, PIT, etc.)
 • Theo dõi các vấn để chi phí đảm bảo thanh toán hợp lý: phúc lợi, hoàn tiền, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, yêu cầu thanh toán chi phí bảo hiểm sức khỏe, taxi, thanh toán khác,… / Follow financial issues (benefit, reimbursement, bank account, credit cards, medical claim, taxi, in and out payment, etc.) to ensure the bill are paid properly
 • Đăng ký và gia hạn visa, giấy phép cư trú và hộ chiếu/ Apply and extend visa, resident cards and passports
 • Sắp xếp công tác (vé máy bay, nhà ở, di chuyển,…)/ Arrange travel (airplane tickets, accommodation, transportation means, etc.)
 • Đảm bảo các hoạt động vận hành tuân thủ theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt

Ensure operating in accordance with the approved regulations, policies and procedures

 • Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý/ Undertake other tasks assigned by Line Manager

 

Job Requirement

REQUIREMENT:

 • Tốt nghiệp Đại Học, ưu tiên chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Luật/ Bachelor Graduate, major in Business Administration or Law is preferable
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệp thư ký, nhân viên hành chính hoặc các ngành liên quan/ At least 03 years’ experiences in personal assistant, admin or related area.
 • Có kiến thức về quy trình thu hồi nợ của Ngân Hàng hoặc các công ty tài chính/ Have knowledge in debt collections procedures of Banking & Finance Institution
 • Kỹ năng thương lượng/ Negotiation skill
 • Thành thạo ứng dụng văn phòng/ Proficiency in Microsoft Office
 • Chính xác và chi tiết /Accuracy & pay attention to details
 • Sáng tạo và chủ động giải quyết công việc/ Creative and pro-active to solve problems

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng Bộ Phận Bán Hàng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển đối tác doanh nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG - TELESALE LƯƠNG CAO

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

Sales Trainer/ Senior Sales Trainer

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Assistant to Chief of Marketing Officer

Location: Ho Chi Minh Salary: 13 Tr - 17 Tr VND Expired Date: 09/06/2022

Nhân viên Telesale (thu nhập cao, data có sẵn, không yêu cầu kinh nghiệm)

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 20/06/2022

Nhân Viên Telesales (Data Khách Hàng Có Sẵn, Thu Nhập Cao)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

Products Development Specialist - POS

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2022

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH QUA ĐIỆN THOẠI (TELESALE TEAM LEAD)

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/05/2022

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - TUYỂN MASS KHỐI SALE

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.