Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các phòng ban liên quan để thiết kế và phát triển sản phẩm mới cho kênh B@W

Responsible for coordinating with relevant departments to design and develop new products of B@W channel

 • Phối hợp và theo dõi tiến trình dự án với các phòng ban liên quan trong nội bộ VPB FC

Coordinate and monitor projects with other relevant internal departments of VPB FC

 • Truyền thông, hướng dẫn các nhân viên quản lý kênh hiểu rõ chính sách, cơ chế vận hành, các quy định về tiêu chuẩn, sản phẩm đặc thù của kênh bán hàng B@W

Communication, guidance and support for channel managers to understand clearly policies, operating mechanisms, regulations on standards and specific products of sales channel B@W

 • Theo dõi dữ liệu khách hàng và số liệu năng suất (ví dụ: sản phẩm & dịch vụ được bán mỗi ngày) cho mục đích phân tích và báo cáo năng suất, đánh giá sản phẩm

Keep track customer data and productivity metrics (e.g., products & services sold per day) for productivity analysis and report, product evaluation

 • Chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị phân tích để đánh giá hiệu quả, năng suất hoạt động của kênh bán hàng B@W, từ đó đề xuất các giải pháp cải tiến sản phẩm nhằm đảm bảo hiệu quả tối ưu

Responsible for coordinating with the analytical unit to evaluate the efficiency and productivity of the B@W sales channel, from there proposing innovative solutions of product to ensure optimal efficiency.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp

Undertake other tasks assigned by line manager

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan

Bachelor’s Degree, major: Business Administration, Economics or relevant areas

 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí liên quan, làm việc trong ngành ngân hàng hoặc tổ chức tài chính tiêu dùng, bảo hiểm…

At least 05 years’ experience working in relevant position, Banking, Consumer Finance, Insurance…

 • Kinh nghiệm bán hàng, thúc đẩy bán hàng

Experience in sales, sales management

 • Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm của ngân hàng

Deep understanding of bank’s products

 • Kỹ năng giao tiếp tốt / Good communication skill
 • Kỹ năng lãnh đạo / Leadership skills
 • Kỹ năng phân tích / Analytical skill
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao / Ability to work under high pressure
 • Thành thạo Microsoft Office / Proficiency in Microsoft Office
 • Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt / Fluent in English and Vietnamese

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 10/01/2023

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2023

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Giám Sát Rủi Ro Hoạt Động / Operational Risk Monitoring Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Business coordinator (Risk Management Division)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Early Call Collections Line Coaching Team Leader - Trưởng Nhóm Đào Tạo Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Unit Head of Litigation - Trưởng Bộ Phận Tố Tụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

IT Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.