Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU / OBJECTIVES

 • Chịu trách nhiệm thực hiện các công tác nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, phục vụ khách hàng tốt nhất

In charge of customer service related tasks to meet the needs of work, to best serve our customers.

 

TRÁCH NHIỆM CHÍNH / KEY RESPONSIBILITIES

 • Thực hiện việc tiếp nhận các cuộc gọi/ hoặc gặp mặt trực tiếp với khách hàng nhằm giải đáp các thắc mắc, giải quyết khiếu nại

Conducting the reception of calls / or face-to-face meetings with customers to answer questions and resolve complaints.

 • Phối hợp với các bộ phận trong Khối và phòng ban khác nhằm giải quyết vấn đề một cách tốt nhất

 Coordinate with other divisions in the Division and other departments to solve the problem in the best way

 • Thực hiện báo cáo về các vấn đề của khách hàng và lên các kịch bản xử lý các vấn đề có thể phát sinh.

Make reports on customer issues and create scenarios for possible problems.

 • Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng.

Analyze and propose solutions to improve customer care.

 • Đảm nhận các công việc khác theo chỉ định của cấp trên.

Undertake other tasks assigned by team leader and manager.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng

University degree and above, preferably in Business Management, Economy, Finance, Banking

 • Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bảo hiểm

At least 1-2 years’ experiences in same position, preferably working experience in Insurance.

 • Kỹ năng giao tiếp  và đàm phán tốt. Lưu loát tiếng Anh và tiếng Việt

Excellent communication and negotiation skills.  Fluency in both Vietnamese & English

 • Chuyên nghiệp trong việc xử lý toàn bộ quá trình bán hàng, đàm phán, chốt hợp đồng và có động lực mạnh mẽ để tạo ra giá trị cho khách hàng.

Expert in handling the whole sales process, negotiating, closing deals, and strongly motivated to create values to customers.

 • Quản lý tốt thời gian và sắp xếp ưu tiên

Excellent sense of prioritization and time management

 • Thành thạo tin học văn phòng

Proficiency in Microsoft Office

 • Tổ chức tốt, cẩn thận, tự chủ, năng động và sáng tạo

Well-organized, careful, self-driven, dynamic and creative

 • Cẩn thận, chính xác và chú ý vào chi tiết

Accuracy, pay attention to details

 • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, giải quyết các vấn đề và thích nghi với môi trường mới.

Ability to work under high pressure, resolve problems skills and adapt to the new environment.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Bên Thứ Ba

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2022

Nhân Viên Thẩm Định / Phê Duyệt Tín Dụng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 26/10/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN KHOẢN VAY - TELESALES ( Data khách hàng có sẵn )

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 28/09/2022

Nhân viên thẩm định/phê duyệt tín dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 25/10/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI (DATA KHÁCH HÀNG CÓ SẴN)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/09/2022

Nhân Viên Nhắc Phí Quá Hạn Qua Điện Thoại - Tân Bình HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Chuyên viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi Thu Hồi Nợ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Receptionist (Nhân Viên Lễ Tân)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/10/2022

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Dịch Vụ Khách Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.