Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU

OBJECTIVES

 • Chịu trách nhiệm thực hiện các công tác nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, phục vụ khách hàng tốt nhất

In charge of customer service related tasks to meet the needs of work, to best serve our customers.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH 

KEY RESPONSIBILITIES

 •  Đối với các vị trí quản lý, ngoài các trách nhiệm đặc thù, phân này nên mô tả cả vai trò quản lý con người, lập kế hoạch, ngân sách…

For managerial roles, beside functional responsibilities, responsibilities of people management, planning, budgeting, etc. should to be defined in this part as well.

 • Giám sát và phân bổ nguồn lực nhân viên một cách hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, phục vụ khách hàng tốt nhất

Monitoring and allocating staff resources appropriately to meet the needs of work and best customer service

 • Hỗ trợ đào tạo nhận viên mới nhằm đáp ứng nhu cầu công việc

Supporting the training of new recruits to meet the work needs

 • Hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm đạt kết quả tốt nhất

Supporting staff in solving problems that arise to achieve the best results

 • Phối hợp với các bộ phận trong Khối và phòng ban khác nhằm giải quyết vấn đề một cách tốt nhất

 Coordinate with other divisions in the Division and other departments to solve the problem in the best way

 • Đảm nhận các công việc khác theo chỉ định của  Trưởng Bộ Phận Vận Hành & Dịch Vụ Bảo Hiểm

Undertake other tasks assigned by  Unit Head of Bancassurance Operations & Services

Job Requirement

YÊU CẦU

REQUIREMENTS

 • Tốt nghiệp Đại học – chuyên hành: Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh

University Graduate – major: Banking & Finance, Economics, Business Management

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bảo hiểm và chăm sóc khách hàng

At least 3 years’ experiences in same position, preferably working experience in Insurance and customer service.

 • Thành thạo với phần mềm Microsoft Office

Proficiency in Microsoft Office software

 • Thành thạo trong kĩ năng viết và nói

Proficiency in both verbal and writing communication

 • Thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh

Fluent in Vietnamese and English

 • Chứng minh năng lực trong các kĩ năng: Quản lý dự án, giao tiếp và thuyết trình, xây dựng mối quan hệ, giải quyết vấn đề, chính xác, chú ý đến chi tiết

Proven success in the following job competencies: Project management, Communication and Presentation, Relationship Building, Problem Solving, Accuracy, pay attention to detail

 • Khả năng làm việc dưới áp lực công việc cao

Ability to work under high pressure

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Bancassurance Customer Service Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Senior Bancassurance Application Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Sales Channel Coordination Specialist (Bancassurance)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Phê Duyệt & Xử Lý Tín Dụng Sớm

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Nhân Viên Xử Lý Tín Dụng Trễ Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 28/07/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 27/07/2022

Receptionist (Nhân Viên Lễ Tân)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Chuyên Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Khách Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Dữ Liệu Dịch Vụ Khách Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Trưởng Nhóm Phê Duyệt Tín Dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: 20 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 27/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.