Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU / OBJECTIVES

 • Chịu trách nhiệm đề xuất và xây dựng cũng như thực hiện các chiến dịch và kế hoạch tối ưu hóa để tăng doanh thu cho bộ phận kinh doanh của Banca.

Responsible for devising and planning as well as implementing of strategies and optimization projects to increase revenue for the Banca sales department.

 

TRÁCH NHIỆM CHÍNH KEY RESPONSIBILITIES

 • Thiết kế, xây dựng và phát triển các chiến lược bán hàng/ dự án tối ưu hóa để đạt được các mục tiêu doanh số và doanh thu bán hàng của đơn vị. Chuẩn bị các tờ trình dựa trên các kế hoạch đã được thống nhất và thực hiện ngay khi được phê duyệt.

Design, conduct and develop the sales strategies/ optimization projects to achieve organizational sales goals and revenues. Prepare proposals based on the agreed plan and implement once approvals are in place.

 • Thiết kế các chương trình thi đua, chương trình thúc đẩy bán hàng, chương trình ngắn hạn, các chương trình khuyến mãi hiệu quả nhằm thúc đẩy nhân viên bán hàng. Giám sát hiệu quả các chính sách về khuyến khích bán hàng, thưởng cho các đơn vị bán hàng, các nhóm và cá nhân để tối ưu hóa năng suất bán hàng và hiệu quả hoạt động.

Design and implement effective contests, ad hoc, promotion campaigns for motivating sales staffs. Monitor effectively sales incentives, bonus schemes for sales units, teams and individual performers to maximize sales productivity and operational efficiency.

 • Phối hợp, theo dõi và giám sát các kế hoạch hành động bán hàng, các hoạt động bán hàng liên quan đang diễn ra. Tiến hành nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ và khách hàng, lên kế hoạch tối ưu hoá chi phí và tăng doanh thu.

Co-ordinate, track and monitor sales action plans, on-going activities and performances. Conduct market research, competitors and customers analysis and plan to optimize cost and enhance revenue…

 • Phân tích dữ liệu để xác định cơ hội bán hàng, phát triển và giám sát tất cả các thông số bán hàng có liên quan. Tạo báo cáo phân tích kịp thời. Dự báo doanh thu bán hàng hàng năm, hàng quý và hàng tháng.

Analyse data to identify sales opportunities, develop and monitor all relevant sales parameters. Generate timely analysis reports. Forecast annual, quarterly and monthly sales revenue.

 • Đảm nhận các công việc khác theo chỉ định của Quản lý.

Undertake other tasks assigned by Line Manager.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng

University degree and above, preferably in Business Management, Finance, Economy, Banking

 • 1-2 năm kinh nghiệm, ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý sản phẩm, quản lý dự án, chiến lược kinh doanh, hiệu quả bán hàng, kinh nghiệm phân tích trong ngân hàng, tài chính tiêu dùng, bảo hiểm, thương mại điện tử…

1-2 years’ experiences in similar scope of work, preferably working experience in product management, project management, business strategy, sales effectiveness, analytics experience in banking, consumer finance, insurance, eCommerce …

 • Kiến thức nâng cao về MS Excel, am hiểu về phát triển các mô hình chuyên sâu và phân tích định lượng.

Advanced knowledge of MS Excel, expert skills comfortable developing insightful models and quantitative analysis.

 • Sử dụng SQL là lợi thế (cấp cơ bản, nếu không có sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc

SQL is a plus (basic level, if not, training will be provided when joining)

 • Kỹ năng quản lý dự án tốt có khả năng sắp xếp ưu tiên và nỗ lực thúc đẩy các bên liên quan khác nhau và có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ một cách độc lập với trọng tâm là hiệu quả và chất lượng.

Strong project management skills with the ability to prioritize and drive efforts across various stakeholders and be able to handle multiple tasks independently with a focus on efficiency and quality.

 • Kỹ năng giao tiếp tốt, rõ ràng cả văn nói và văn viết.  Giao tiếp lưu loát tiếng Anh và tiếng Việt

Clear communications skills, both written and verbal.  Fluency in both Vietnamese & English

 • Tư duy logic và phản biện tốt

Strong logic and critical thinking.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Business Coordinator

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 28/02/2023

(TEMP) Sales QC Team Leader - Bancassurance

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Senior Digital Product Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Process Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Senior Management Reporting Analyst

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2023

Data Science Expert

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu Rủi Ro Gian Lận

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Senior IT Business Analysis Specialist - ERP

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.