Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Training & Development

Job Description

Thúc đẩy các chương trình chi tiêu thẻ bao gồm các chương trình giảm giá, ưu đãi đặc biệt và nền tảng chi tiêu thẻ trên cơ sở toàn diện bao gồm lên kế hoạch, thực hiện và kết thúc.

Drive usage programs including discounts, special offers, and usage platforms on an end to end basis including concept, execution and fulfillment.

Làm việc với nhóm Kích hoạt và chi tiêu thẻ để đưa ra các ưu đãi với Đối tác cho Khách hàng của FE CREDIT. Thường xuyên tương tác với các trang Thương mại điện tử và các nhà cung cấp kỹ thuật số khác để tạo đề xuất cho các chương trình ưu đãi khách hàng Thẻ tín dụng FE CREDIT.

Work with Activation and usage teams to work out merchant level offers for FE Credit Customers. Regularly interact with E-commerce websites and other digital vendors to create propositions for digital reward programs for FE Credit Card customers

Thường xuyên tìm hiểu các liên minh & đối tác để triển khai các phương thức chấp nhận thẻ tốt nhất phù hợp với quy định nội bộ và quy định của nhà nước.

Regularly explore alliances & partnerships to launch best in class card acceptance methods in line with internal and local regulations.

Phát triển các liên minh và tạo quan hệ đối tác với các trang thương mại điện tử lớn để tăng cường không chỉ việc sử dụng thẻ mà còn để tạo các kênh bán mới cho thẻ.

Explore alliances and create partnerships with large e-com merchants for augmenting not only card usage but also to create new acquisition channels for cards.

Theo dõi Doanh số chấp nhận thẻ và phát hiện các xu hướng chính bằng cách sử dụng phương pháp phân tích định hướng và thường xuyên tìm hiểu thị trường trong nước và toàn cầu để tìm các xu hướng mới nổi trong việc chấp nhận thẻ.

Monitor the card acceptance business volumes and spot the key trends using the analytics driven approach and by regularly scanning the local and global market for emerging trends in cards acceptance.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của  Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Kinh Doanh - Đối Tác Thẻ & Chi Tiêu Organic

Perform other tasks as assigned from  Business Development Center Director - Card Partnership & Organic Usage

Job Requirement

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh Tế. Sau đại học là một điểm cộng

Bachelor Degree in Business. Post graduate as a plus

Có tối thiểu 7-9 năm kinh nghiệm liên quan trong ngành Tài chính - Ngân hàng với kiến thức nền tảng vững chắc về lĩnh vực thẻ và thanh toán. Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý việc sử dụng danh mục thẻ và quan hệ đối tác trước đó. Có kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng lớn như Citibank, HSBC, Standard Chartered, ANZ, v.v. hoặc tại các ngân hàng lớn trong nước là lợi thế.

A minimum of 7-9 years of relevant experience in Banking and Financial industry with a strong background in cards and payment industry. Prior experience in managing usage for card portfolio and partnerships is very highly desirable. Prior experience in large MNC banks such as Citibank, HSBC, Standard Chartered, ANZ etc or in large local banks is a real big plus.

Kiến thức rất tốt về thanh toán và kinh doanh thẻ, hiểu biết rất rõ về tài chính kinh doanh thẻ, có kinh nghiệm làm việc với các nhóm chức năng chéo.

Very good knowledge of payments and cards business, have a very good understanding of card business financials, should have experience in working with cross functional teams.

Nhạy bén trong kinh doanh, có kỹ năng quản lý con người, quản lý mối quan hệ

Strong business acumen, a skilled people manager, highly skilled in relationship management.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường - Khu Vực Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Nhân Viên Telesale Bảo Hiểm Sức Khỏe (Data có sẵn, Không tăng ca, Giờ hành chính, 100% Lương thử việc)

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 22/12/2022

Senior Digital Product Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Process Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Quản Lý Dự Án Vận Hành / Operations Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Business coordinator (Risk Management Division)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên kiểm soát chất lượng thu hồi nợ tại nhà

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.