Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Annual Leave

Job Description

CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

Trưởng Nhóm Báo Cáo Quan Hệ Đối Ngoại

REPORTS DIRECTLY TO

External Relations Reporting Team Leader

MỤC TIÊU / OBJECTIVES

Thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời các thông tin theo yêu cầu của Ban lãnh đạo, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Cơ quan Chức năng (CQCN).

Timely and fully reporting information by requests of Management Level, SBV and the Authorities

1. Thực hiện các báo cáo đầy đủ theo quy định nội bộ tại Phòng Quan hệ đối ngoại hoặc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

Conduct fully reports in accordance with regulations of External Affairs Department or Management Level.

2. Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ cần thiết liên quan đến các thủ tục xin cấp phép thành lập và hoạt động cho Văn phòng đại diện.

Prepare dosiers, necessary documents relevant process of establishing RO.

3. Lưu trữ, cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện.

Archive, update information related to operations of representative offices.

4. Theo dõi việc thực hiện các công việc hành chính như chấm công, đăng ký văn phòng phẩm…

Follow up the administrative tasks such as ordering stationary and timesheet recording

5. Hỗ trợ Trưởng nhóm Báo cáo Quan hệ Đối ngoại trong công tác Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.

Support External Relations Reporting Team Leader in hiring and training new employees.

 

 

Job Requirement

Trình độ học vấn/ Education

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngành Luật, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành tương đương

Bachelor’s Degree in Laws, Business Administration or related fields

Kinh nghiệm/ Experience

-Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, luật và các lĩnh vực liên quan

At least 02 years of experience in finance, laws and relevant sectors

Kỹ năng/Skills

-Có kiến thức về pháp luật và chính sách của Việt Nam là một lợi thế

Knowledge of Vietnam laws and policies is an advantage

-Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng

Working knowledge of MS Office

-Cần thận và nhạy bén khi làm việc vối các dữ liệu, số liệu

Careful and accurately when working with datas

-Kỹ năng sắp xếp công việc

Well performance in tasks arrangement

-Thành thạo kỹ năng viết.

Working knowledge of writing skill.

-Có thể làm việc độc lập và đồng đội.

Able to work independently and good team player

Yêu cầu khác (nếu có)/Other requirements (if any)

-Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc

Able to travel for business trip if required

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG - TELESALE LƯƠNG CAO

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

Nhân viên tư vấn tài chính qua điện thoại (Telesale) - Data có sẵn

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Hồ Chí Minh - Trưởng Nhóm Thu Phí Pháp Lý Thị Trường

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 17 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

HCM - Chuyên viên thu phí qua Tổng đài

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Unit Head of In-House Bancassurance Telesales

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Sales Trainer/ Senior Sales Trainer

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Bancassurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 22 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.