Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Giám sát và có trách nhiệm cung cấp báo cáo phân tích Sản phẩm, Danh mục và Khách hàng chính xác, đúng thời hạn.
 • Làm về báo cáo thông tin khách hàng, theo dõi hiệu suất sản phẩm.
 • Hỗ trợ người dùng trên nền tảng SAS VA.
 • Thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi trưởng nhóm.

 

Job Requirement

 • Đại học chuyên ngành Khoa học máy tính, IT, Tài chính hoăc Quản trị Kinh doanh
 • Có khoảng 1 - 2 năm kinh nghiệm làm báo cáo, ưu tiên ngành Dịch Vụ Tài Chính.
 • Thành thạo ngôn ngữ SQL hoặc Oracle. 
 • Có kiến thức chuẩn hóa báo cáo theo quy định công ty. 
 • Có kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp tốt. 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Báo Cáo Nguồn Vốn/ Treasury Reporting Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Telesales Admin Officer

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Chuyên Viên Vận Hành Quản Lý Tài Sản Nợ & Có ( ALM Operations Specialist)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2023

Nhân Viên Telesale Bảo Hiểm Sức Khỏe

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 20/04/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/04/2023

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI (DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÓ SẴN)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

Trưởng Nhóm Quản Lý Thu Hồi Nợ Nội Bảng Bên Thứ Ba

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Senior Compliance Checking Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI (TELESALE TEAMLEADER)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.