Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 

 • Làm việc với các nhóm quản lý và các bộ phận liên quan để giải thích dữ liệu, phân tích kết quả bằng các kỹ thuật thống kê và cung cấp kịp thời các báo cáo
 • Cung cấp các báo cáo với dữ liệu súc tích, rõ ràng và trực quan cho mục đích quản lý
 • Đảm bảo tất cả các báo cáo của phòng được thực hiện và duy trì một cách kịp thời và chính xác
 • Thực hiện việc quản lý nguồn lực, lập kế hoạch, dự báo, v.v…, nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu về mức độ phục vụ và các chỉ tiêu khác
 • Cung cấp những thông tin cốt lõi nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan
 • Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan để đảm bảo dữ liệu cho báo cáo kịp thời và chính xác
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng Bộ Phận Hỗ Trợ Dịch Vụ Khách Hàng

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc cao hơn các ngành Kinh Tế,Tài Chính, Ngân hàng hoặc các ngành liên quan
 • Có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
 • Phương pháp thống kê
 • Có nền tảng về cơ sở dữ liệu và kinh doanh thông minh
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu; Trực quan hóa dữ liệu và kỹ thuật báo cáo
 • Giải quyết vấn đề theo khuynh hướng phân tích
 • Kỹ năng đảm nhiệm đồng thời nhiều công việc tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt 
 • Kiến thức tốt về quản lý nguồn lực và dự báo là một lợi thế

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Bancassurance Customer Service Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Senior Bancassurance Application Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Sales Channel Coordination Specialist (Bancassurance)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Translator/ Interpeter for The Expatriate Members ( Fluently in Both English and Japanese)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Phê Duyệt & Xử Lý Tín Dụng Sớm

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Bancassurance Customer Service Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Senior Internal Audit Specialist (IT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Due Diligence Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Senior Brand Marketing Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Nhân Viên Xử Lý Tín Dụng Trễ Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 28/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.