Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tiếp nhận ý kiến, phản hồi từ thị trường, phối hợp với các phòng ban liên quan để giái quyết vấn đề nhanh chóng.

- Đại diện trưởng bộ phận tổng hợp và báo cáo rủi ro hoạt động của đối tác

- Tham gia triển khai các hoạt động liên quan tới qui trình, sản phẩm mới

- Là đầu mối xử lý các sự cố phát sinh giữa 2 bên về hệ thống thông tin nhập liệu, kiểm soát các lỗi phát sinh từ hai phía.

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc về qui trình, sản phẩm cho đối tác bán hàng để xử lý hồ sơ nhanh nhất.

- Hướng dẫn và đào tạo đối tác bán hàng về kỹ năng kiểm tra hồ sơ, xử lý hồ sơ lỗi,

- Theo dõi và thống kê/phân tích những lỗi đặc thù của đối tác theo vùng, tỉnh và báo cáo cho quản lý trực tiếp

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan

- Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí điều phối, ưu tiên lĩnh vực ngân hàng và tài chính.

- Có am hiểu về các sản phẩm tài chính

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/05/2022

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Nhân Viên Tuyển Dụng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 14/06/2022

Nhân Viên Vận Hành Nhân Sự

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2022

Trưởng Nhóm Xử Lý Tín Dụng Qua Điện Thoại (Hà Nội)

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/05/2022

Giám sát bán hàng trực tiếp - Miền Bắc

Location: Ha Noi, Yen Bai, Hai Phong, Quang Ninh, Thanh Hoa,... Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2022

TRƯỞNG NHÓM XỬ LÝ NỢ NGOẠI BẢNG QUA ĐIỆN THOẠI -HÀ NỘI

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Trưởng Bộ Phận Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Nội Bô (Miền Bắc)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.