Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra và chuyển tiếp đến các Bộ phận khác để xử lý tất cả các yêu cầu của khách hàng không thể giải quyết trong lần tương tác đầu tiên với nhân viên Dịch vụ khách hàng
 • Theo dõi chặt chẽ tất cả các trường hợp đang chờ xử lý và đảm bảo rằng chúng được giải quyết một cách triệt để.
 • Ghi nhận trên các hệ thống nội bộ; Liên hệ với khách hàng để thông báo hoặc cập nhật về tình trạng yêu cầu của họ thông qua cuộc gọi được ghi âm
 • Xác định kịp thời các vấn đề bất ngờ trong quá trình hoàn thành các nhiệm vụ được giao để chủ động đề xuất ý tưởng/ giải pháp mới nhằm mục đích cải thiện quy trình
 • Tổng hợp thông tin liên quan đến tất cả các nhiệm vụ được giao của nhóm để chuẩn bị báo cáo hiệu suất, phân tích xu hướng và cải tiến quy trình nội bộ.
 • Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng Nhóm Hỗ Trợ Dịch Vụ Khách Hàng (Cao Cấp)

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc cao hơn các ngành Kinh Tế,Tài Chính, Ngân Hàng hoặc các ngành liên quan
 • Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm liên quan
 • Có kinh nghiệm trước đây ở vị trí dịch vụ khách hàng/ hỗ trợ báo cáo là một lợi thế
 • Khả năng giao tiếp tốt 
 • Khả năng làm báo cáo và sắp xếp báo cáo tốt 
 • Kĩ năng tin học văn phòng tốt, đặc biệt là Excel 
 • Tiếng anh giao tiếp cơ bản và đọc hiểu

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Bancassurance Customer Service Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Sales Channel Coordination Specialist (Bancassurance)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Translator/ Interpeter for The Expatriate Members ( Fluently in Both English and Japanese)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Phê Duyệt & Xử Lý Tín Dụng Sớm

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Bancassurance Customer Service Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Due Diligence Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Senior Brand Marketing Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Nhân Viên Xử Lý Tín Dụng Trễ Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 28/07/2022

Credit Assessment Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 27/07/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 27/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.