Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý vận hành của ứng dụng, các thay đổi từ đọi phát triển, nhà cung cấp;
 • Hiểu rõ yêu cầu của người dùng để cung cấp những hỗ trợ để giải quyết vấn đề;
 • Phân tích và xử lý các yêu cầu, sự cố để đảm bảo ứng dụng hỗ trợ tốt nhất các yêu cầu kinh doanh;
 • Phân tích, tìm nguyên nhân và giải pháp để đảm bảo các vấn đề được giải quyết một cách triệt để;
 • Tham gia các dự án theo phân công của Trưởng nhóm;
 • Cung cấp báo cáo đánh giá sự cố hàng tuần và tổ chức các cuộc họp đánh giá tình hình;
 • Định kỳ đánh giá ứng dụng để đưa ra các giải pháp cải tiến;
 • Lập tài liệu và cập nhật định kỳ các tài liệu hướng dẫn, quy trình thủ tục vận hành để đảm bảo tài liệu luôn được mới nhất và đáp ứng các yêu cầu từ kiểm toán;
 • Hàng tháng báo cáo cho quản lý trực tiếp;
 • Các nhiện vụ khác theo phân công của các cấp trên.

Job Requirement

Kinh nghiệm:

 • Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, ưu tiên lĩnh vực CNTT hay kỹ thuật
 • Từ 2 năm kinh nghiệm ở mảng hỗ trợ ứng dụng hoặc vận hành ứng dụng, ưu tiên mảng ứng dụng tài chính ngân hàng;
 • Có kinh nghiệm với ứng dụng di động là một lợi thế;

Kỹ năng:

 • Khả năng tốt trong quản lý, trình bày;
 • Khả năng tốt trong phan tích và giải quyết vấn đề;
 • Tiếng Anh tốt
 • Kỹ năng phân tích lỗi tốt trong môi trường CNTT

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Unit Head Of Data Science

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên Viên Kiểm Thử An Toàn (Application system)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2023

Product Manager (Mobile App)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2023

Project Manager - Digital Lending

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2023

Senior IT Security Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2023

Data Engineering Expert

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

IT Security Expert

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2023

Card Parameter Control Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2023

Operations Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2023

Data Science Expert

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.