Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Huy động vốn từ các tổ chức và doanh nghiệp thuộc Miền Bắc theo mục tiêu kinh doanh đã đề ra
 • Phát triển, duy trì, chăm sóc và mở rộng mạng lưới các nhà đầu tư tại khu vực miền Bắc
 • Phối hợp chặt chẽ với các Đơn vị khác trong việc phát triển và cung cấp các sản phẩm, danh mục đầu tư phù hợp với những thay đổi và biến động của thị trường về lãi suất, khái niệm mới về sản phẩm,...
 • Giải đáp các thắc mắc của của khách hàng
 • Thực hiện các báo cáo, tờ trình giao bởi Trưởng Nhóm Huy Động Nguồn Vốn – Miền Bắc
 • Hỗ trợ Trưởng Nhóm Huy Động Nguồn Vốn – Miền Bắc đào tạo nhân viên mới nếu cần
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng Nhóm Huy Động Nguồn Vốn – Miền Bắc

Job Requirement

 • Kỹ năng nói và viết trong giao tiếp tốt
 • Kỹ năng phân tích thị trường và lập kế hoạch
 • Kỹ năng xử lý vấn đề
 • Kỹ năng thương thuyết với khách hàng
 • Kỹ năng tư vấn bán hàng và telesales
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office
 • Thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm về lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng là một lợi thế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.