Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Huy động vốn từ các tổ chức và doanh nghiệp thuộc Miền Bắc theo mục tiêu kinh doanh đã đề ra

Mobilize funds from organizations and enterprises in the North as business plan

 • Phát triển, duy trì, chăm sóc và mở rộng mạng lưới các nhà đầu tư tại khu vực miền Bắc

Develop, maintain, foster and expand the network of investors in the North

 • Phối hợp chặt chẽ với các Đơn vị khác trong việc phát triển và cung cấp các sản phẩm, danh mục đầu tư phù hợp với những thay đổi và biến động của thị trường về lãi suất, khái niệm mới về sản phẩm,...

Collaborate closely with other Business units in developing and offering the appropriate products, portfolio as well as getting the changes and movements of market on interest rate, new concept of products, etc

 • Giải đáp các thắc mắc của của khách hàng

Handle customers’ inquiries

 • Thực hiện các báo cáo, tờ trình giao bởi Trưởng Nhóm Huy Động Nguồn Vốn – Miền Bắc

Prepare and review all reports and documents assigned by Funding Sales Team Leader – North

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng Nhóm Huy Động Nguồn Vốn – Miền Bắc

Undertake other tasks assigned by Funding Sales Team Leader – North

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Ngân hàng

Bachelor's Degree in Finance, Business or Banking

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng

At least 03 years’ experience working in Finance, Banking

 • Kỹ năng nói và viết trong giao tiếp tốt

Good oral & written communication skills

 • Kỹ năng phân tích thị trường và lập kế hoạch

Market analysis & planning skills

 • Kỹ năng xử lý vấn đề

Problem solving skills

 • Kỹ năng thương thuyết với khách hàng

Customer orientation skills

 • Kỹ năng tư vấn bán hàng và telesales

Up selling & telesales skills

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office

Proficiency in Microsoft Office software

 • Thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh

Fluent in Vietnamese and English

 • Có hiểu biết và kinh nghiệm về lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng là một lợi thế

Understanding of banking and consumer finance is a plus

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 06/03/2023

Trưởng Nhóm Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Tại Thực Địa Miền Bắc, Miền Trung

Location: Ha Noi, Hai Phong, Thanh Hoa, Nghe An, Central region,... Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2023

Trưởng Nhóm Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại Hà Nội

Location: Ha Noi, Northern region Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2023

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường Miền Bắc và Miền Trung

Location: Ha Noi, Ninh Binh, Hai Phong, Quang Ninh, Thai Binh,... Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Tại Thực Địa Miền Bắc và Miền Trung

Location: Ha Noi, Central region, Northern region Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường - Khu vực Miền Bắc

Location: Ha Noi, Ninh Binh, Hai Phong, Quang Ninh, Thai Binh,... Salary: Negotiable Expired Date: 03/03/2023

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.