Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Allowances
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

1. Kiểm soát chất lượng thẩm định và phê duyệt tín dụng
- Kiểm tra mẫu hàng ngày, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ như mua hàng bí mật, liên hệ các tổ chức tài chính khác để kiểm tra xác thực dịch vụ và thông tin, khảo sát khách hàng, … để đảm bảo hồ sơ vay được xử lý theo đúng các chính sách và quy định hiện hành. 
-Đưa ra các trường hợp gian lận/ sai sót quy trình cho quản lý trực tiếp hoặc các bộ phận liên quan (chính sách, rủi ro hoạt động) theo quy trình nội bộ. 

2. Kiểm soát chất lượng xử lý tín dụng sớm
- Thực hiện việc kiểm tra cuộc gọi được thu âm của Nhân Viên, Trưởng Nhóm Xử Lý Tín Dụng Sớm theo chỉ tiêu được giao bao gồm cả nhân viên nội bộ và cả thuê ngoài. 
- Cung cấp phản hồi định kỳ để góp phần đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên và các Trưởng Nhóm. 

3. Báo cáo
- Báo cáo thường xuyên kết quả kiểm soát chất lượng đến các bộ phận liên quan 
- Đánh giá các chỉ số rủi ro và báo cáo phát hiện. 
- Phối hợp với Trung Tâm Năng Lực Kinh Doanh Thông Minh để xây dựng các báo cáo kiểm soát (nếu có). 

4. Các nhiệm vụ khác: 
- Phối hợp với IT theo các yêu cầu kinh doanh nội bộ.
- Các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp/ quản lý cấp trên

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Ngân hàng, hoặc Tài chính 
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý thẩm định hoặc Kiếm soát chất lượng 
- Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề tốt
- Có khả năng nắm bắt trọng điểm
- Có thể làm việc dưới áp lực
- Thành thạo phần mềm văn phòng
- Thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt
- Kỹ năng thuyết trình, Excel VBA (nếu có)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Bancassurance Customer Service Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Senior Bancassurance Application Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Sales Channel Coordination Specialist (Bancassurance)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Translator/ Interpeter for The Expatriate Members ( Fluently in Both English and Japanese)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Bancassurance Customer Service Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Senior Internal Audit Specialist (IT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Due Diligence Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Senior Brand Marketing Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Nhân Viên Xử Lý Tín Dụng Trễ Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 28/07/2022

Credit Assessment Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 27/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.