Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Lên kế hoạch , phân tích và đưa ra giải pháp, chiến lược kiểm soát đối với nhóm nhân viên xử lý tín dụng
 • Tổng hợp data ,báo cáo và gửi các bộ phận liên quan
 • Đưa ra ý kiến để nâng cao hiệu quả cho hoạt động của Khối Xử Lý Tín Dụng
 • Lập báo cáo định kỳ về các hoạt động kiểm soát chất lượng xử lý tín dụng
 • Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên,
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng hoặc các vị trí liên quan đến báo cáo. xử lý số liệu. 
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Kỹ năng phân tích báo cáo, số liệu.

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường - Khu Vực Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Nhân Viên Telesale Bảo Hiểm Sức Khỏe (Data có sẵn, Không tăng ca, Giờ hành chính, 100% Lương thử việc)

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 22/12/2022

Senior Digital Product Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Process Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Quản Lý Dự Án Vận Hành / Operations Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Business coordinator (Risk Management Division)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên kiểm soát chất lượng thu hồi nợ tại nhà

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.