Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

- Kiểm soát dữ liệu và tất cả các quy trình liên quan đến hoạt động thu hồi nợ tại nhà hàng ngày

- Kiểm tra chéo các hoạt động của nhóm thu hồi nợ thông qua cuộc gọi, các tiêu chí cuộc gọi, hệ thống GPS,...

- Kiểm tra chéo thu hồi nợ up - trails, xác định và báo cáo kết quả các mã không đúng và nội dung không chính xác cho trưởng nhóm

- Phối hợp kiểm tra chéo dữ liệu với An ninh, hỗ trợ điều tra gian lận

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở liên

- Có tối thiếu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan

- Kỹ năng phân tích dữ liệu, làm báo cáo tốt 

- Excel tốt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Senior Customer Engagement Specialist (Digital Marketing)

Location: Ho Chi Minh Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 28/02/2023

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường - Khu Vực Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Nhân Viên Telesale Bảo Hiểm Sức Khỏe (Data có sẵn, Không tăng ca, Giờ hành chính, 100% Lương thử việc)

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 22/12/2022

Senior Digital Product Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Process Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Quản Lý Dự Án Vận Hành / Operations Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Business coordinator (Risk Management Division)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.