Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tạo, cập nhật hệ thống báo cáo định kỳ.
 • Tạo, cập nhật công cụ phòng ngừa và phát hiện gian lận
 • Quản lý và định kỳ cập nhật danh sách đen của Công ty
 • Thực hiện phân tích thống kê, tìm ra xu hướng gian lận và đề xuất quy tắc mới để phát hiện/ ngăn chặn gian lận
 • Cung cấp các dữ liệu/ công cụ kỹ thuật và những hỗ trợ cần thiết để kiểm soát gian lận cho Phòng và các Đơn vị khác
 • Theo dõi, yêu cầu cung cấp dữ liệu cần thiết từ các đơn vị khác để phục vụ hoạt động phòng chống gian lận.
 • Tham gia, đưa ý tưởng trong các dự án nâng cấp các công cụ phòng ngừa gian lận/ triển khai các hệ thống ngân hàng cốt lõi
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi Quản lý

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Toán Tin, Kinh tế và các ngành liên quan.
 • Có khoảng 01 năm kinh nghiệm ở vai trò phân tích dữ liệu (có kinh nghiệm trong mảng phân tích rủi ro là 1 lợi thế). 
 • Hiểu về các sản phẩm của công ty tài chính.
 • Thành thạo MS Office, ORACLE, PL/ SQL.
 • Tiếng anh thông thạo đọc viết. 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Bancassurance Sales Strategic Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Process Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Nhân Viên Định Danh Khách Hàng Ngân Hàng Số

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Junior Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Credit Risk Policy & Process Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Credit Risk Policy & Process Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.