Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Đề xuất giải pháp chiến lược thu hồi nợ dựa trên thẻ điểm hành vi và các công cụ phân loại khác
 • Đề xuất chỉ tiêu thu hồi nợ nhằm đạt mục tiêu kinh doanh chung của công ty
 • Theo dõi báo cáo MIS và kinh doanh thường niên (BAU) nhằm đưa ra các điểm nổi bật cũng như giải pháp để đạt chỉ tiêu.
 • Hỗ trợ quản lý hệ thống ngân hàng chủ chốt (Hệ thống quản lý khoản vay và thu hồi nợ/ xử lý tín dụng)
 • Đảm bảo việc vận hành của bộ phận tuân thủ quy trình, quy định, chính sách đã được phê duyệt

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành toán tin, thống kê, kinh tế, CNTT hoặc các lĩnh vực liên quan
 • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ
 • Kỹ năng phân tích và tư duy logic
 • Kỹ năng giao tiếp và trình bày
 • Kiến thức về khai thác dữ liệu (Oracle, SQL, …)
 • Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Assistant to Treasury Division Director

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Senior Bancassurance Application Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Sales Channel Coordination Specialist (Bancassurance)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Phê Duyệt & Xử Lý Tín Dụng Sớm

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Bancassurance Customer Service Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ - Call

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/08/2022

Nhân Viên Xử Lý Tín Dụng Sớm Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 17/08/2022

Nhân Viên Xử Lý Tín Dụng Trễ Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 28/07/2022

Credit Assessment Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 27/07/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 27/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.