Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra và hạch toán các yêu cầu hoàn tiền từ khách hàng; đóng chứng từ hạch toán theo quy định.
 • Trực tiếp thực hiện công tác đối soát giao dịch thẻ, giao dịch thu phí từ tổ chức thẻ và hạch toán các nghiệp vụ kế toán thẻ lên hệ thống Intellect: Thanh quyết toán giao dịch thẻ, đồng bộ hóa giao dịch từ CMS sang hệ thống kế toán Intellect…
 • Đối soát, kiểm tra và thực hiện báo cáo các hoạt động liên quan đến việc thanh quyết toán bảo hiểm thẻ tín dụng, bảo hiểm sức khỏe
 • Theo dõi số dư, báo cáo, điều nguồn cho số dư các Tài khoản Nostro và Ví Điện tử để đảm bảo cho hoạt động thanh quyết toán
 • Hỗ trợ soạn thảo quy trình, hướng dẫn hạch toán thẻ.
 • Chuẩn bị các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ vận hành thẻ được giao
 • Tham gia các dự án về sản phẩm thẻ khi được phân công
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Nhóm Thanh Quyết Toán Thẻ

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính
 • Có khoảng 1 - 2 năm làm việc trong lĩnh vực thẻ ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong hoạt động phát hành thẻ là một ưu thế
 • Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng
 • Kỹ năng sắp xếp thời gian, kỹ năng trình bày và thuyết phục.
 • Kỹ năng tiếng Việt, Tiếng Anh tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Hồ Chí Minh - Quản Lý Quan Hệ Đối Tác Kênh Doanh Nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Nhân Viên Kiểm Soát Kế Toán Tài Chính ( Financial Accounting Control Officer)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng / Customer Care Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/05/2023

Assistant to SMBC Office (Fluently in English and Japanese)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Telesales Admin Officer

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI (DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÓ SẴN)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

Trưởng Nhóm Quản Lý Thu Hồi Nợ Nội Bảng Bên Thứ Ba

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Senior Compliance Checking Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI (TELESALE TEAMLEADER)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

Trợ Lý Phòng Bán Hàng ( POS Sales Assistant)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.