Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU 

 • Quản lý Ma trận ra quyết định và tư vấn đơn vị liên quan cấp thẩm quyền ra quyết định được xác định theo ma trận được áp dụng nhằm hỗ trợ điều hướng trình phê duyệt đến đúng cấp thẩm quyền

TRÁCH NHIỆM CHÍNH 

 • Chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi, cập nhật Ma trận ra quyết định của công ty phù hợp với quy định của VPB SMBC FC từng thời kì
 • Hướng dẫn, tư vấn đơn vị xây dựng ma trận ra quyết định & ma trận báo cáo nội bộ nhằm cải thiện hiệu quản lý cấp Khối/Trung Tâm/Phòng…
 • Hỗ trợ các dự án xây dựng, cải thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp
 • Soạn thảo quy chế/quy định liên quan theo yêu cầu của TGĐ, Chánh VPTGĐ để cải hiệu hiệu quả việc quản lý hoạt động ủy ban, kiểm soát phân quyền quyết định rõ ràng.
 • Chuẩn bị các báo cáo về hoạt động quản trị vận hành, điều hành doanh nghiệp tại các cuộc hợp của Ban Điều Hành theo yêu cầu của Tổng Giám đốc/Chánh Văn Phòng Tổng Giám đốc.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Luật
 • Tiếng anh trôi chảy
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan luật, tài chính- ngân hàng, trong đó ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân quyền quản trị.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm hỗ trợ dự án/xây dựng hệ thống
 • Nắm được phương pháp xây dựng ma trận quản trị

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Customer Service Day 2 Checking Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Nhân Viên Kiểm Soát Kế Toán Tài Chính ( Financial Accounting Control Officer)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Senior General Accounting Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng / Customer Care Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/05/2023

Chuyên Viên Báo Cáo Nguồn Vốn/ Treasury Reporting Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Assistant to SMBC Office (Fluently in English and Japanese)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Telesales Admin Officer

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Customer Care Officer

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Chuyên Viên Vận Hành Quản Lý Tài Sản Nợ & Có ( ALM Operations Specialist)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.