Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Mục tiêu chính:

Thực hiện phối hợp với các phòng ban để đảm bảo công tác soạn thảo, chuẩn hóa và phát triển các văn bản, quy trình, thủ tục liên quan hỗ trợ cho hoạt động thu hồi nợ của Trung tâm.

 • Trách nhiệm chính:

1. Phối hợp với các phòng ban để xây dựng quy trình và thủ tục bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh cho Trung tâm thu hồi nợ

2. Tổ chức các hoạt động theo dõi quá trình của thủ tục xem xét, phê duyệt, lưu giữ .

3. Tham gia xây dựng hệ thống văn bản nội quy, quy định vận hành của trung tâm.

4. Tham gia đánh giá & cải tiến chính sách, quy trình trung tâm.

5. Lập báo cáo định kỳ về cập nhật tình trạng phát triển quy trình

6. Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý

 

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại Học, ưu tiên chuyên ngành Luật, Tài Chính hoặc các ngành liên quan

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm biên soạn quy trình/chính sách (kinh nghiệm trong mảng vay tiêu dùng là lợi thế)

Nắm vũng kỹ năng biên soạn quy trình/chính sách

Có kiến thức luật về vay tài chính tiêu dùng & xử lý nợ.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

NHÂN VIÊN TƯ VÂN - CHỐT ĐƠN TÍN DỤNG ( Data Khách Hàng Có Sẵn )

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 15/07/2022

Sales Channel Coordination Specialist (Bancassurance)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Translator/ Interpeter for The Expatriate Members ( Fluently in Both English and Japanese)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Phê Duyệt & Xử Lý Tín Dụng Sớm

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Senior Funding Sales Specialist - Japanese Speaking

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/08/2022

Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ - Call

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/08/2022

Nhân Viên Xử Lý Tín Dụng Sớm Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 17/08/2022

Project Coordination Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/08/2022

Senior Partnership Development Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/08/2022

Due Diligence Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.