Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Mục Tiêu:

Quản lý báo cáo Thu Hồi Nợ/Chi phí rủi ro/ tình trạng chuyển tiếp các nhóm nợ có hiệu quả. Phân tích và hỗ trợ Trung Tâm Thu Hồi Nợ để đảm bảo các hoạt động Thu Hồi Nợ đạt hiệu quả cao nhất.

Mô tả Công việc

 • Thực hiện chạy thử nghiệm các trường hợp tính năng mới cho hệ thống vận hành của Trung Tâm Thu Hồi Nợ/ UAT, create test cases the new functions of Collections Center system
 • Phân tích cơ bản các chỉ số theo yêu cầu cho Trung Tâm Thu Hồi Nợ/ Basic analysis as required for Collections Center
 • Lập kế hoạch phân bổ cho Trung Tâm Thu Hồi Nợ/ Set allocation plan for Collections Center
 • Phân tích hiệu năng của Trung Tâm Thu Hồi Nợ/ Analyze the efficiency of Collections Center
 • Cập nhật và theo dõi hiệu suất thu hồi nợ hàng ngày/ Update & follow up collections performance daily
 • Đảm bảo các hoạt động vận hành tuân thủ theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt/ Ensure operating in accordance with the approved regulations, policies and procedures
 • Cập nhật kết quả của tất cả báo cáo theo yêu cầu (phân bổ hợp đồng, hiệu suất,…)/ Update result of all reports as required (allocation, performance,…)
 • Các công việc khác được giao/ Undertake other tasks assigned by Line Manager

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành toán tin, thống kê, kinh tế, CNTT hoặc liên quan
 • University degree of statistics, mathematics, economy, IT or related area
 • 2 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương
 • 2 years of experience in related fields
 • Phân tích và khả năng tư duy/ Analytical and logical thinking
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề/ Problem solving skill
 • Giao tiếp tốt/ Good communication skill
 • Kỹ năng kiểm soát cảm xúc/ Emotional management skill
 • Kỹ năng quản lý thời gian/ Time management skill
 • Giao tiếp tốt tiếng Anh (nói và viết)/ Good at English (verbal & writing)
 • Kỹ năng vi tính thành thạo/ Fluent in Computer skills (Microsoft Word, Microsoft Excel, PL/SQL)
 • Có khả năng làm việc áp lực/ Enable to work under pressure
 • Chính xác, thận trọng, chi tiết và độc lập/ Accuracy, discreetness and self-reliance, pay attention to details

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 10/01/2023

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2023

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Chuyên Viên Thẩm Đinh/Phê Duyệt Tín Dụng Cấp Cao

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Senior Customer Engagement Specialist (Digital Marketing)

Location: Ho Chi Minh Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 28/02/2023

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường - Khu Vực Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Early Call Collections Line Coaching Team Leader - Trưởng Nhóm Đào Tạo Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Unit Head of Litigation - Trưởng Bộ Phận Tố Tụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Hiệu Suất Xử Lý Nợ Ngoại Bảng

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.