Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Đề xuất chính sách thưởng kinh doanh, chương trình thúc đẩy thu hồi nợ 
 • Theo dõi và kiểm soát chi phí thu hồi nợ: chính sách thưởng & chi trả thưởng và phản hồi kịp thời
 • Cung cấp dữ liệu để kiểm tra hoặc thực hiện các mô phỏng cho đề xuất/chính sách/chương trình mới/
 • Tiếp nhận các kiến nghị từ các phòng ban khác và đề xuất các điều chỉnh liên quan đến chiến lược vận hành và khung thưởng cho phù hợp với tình hình thực tiễn của công ty
 • Tổng hợp dữ liệu từ nguồn (Data Warehouse) và phòng ban liên quan để phân tích kết quả hiệu suất thu hồi nợ định kỳ hoặc theo yêu cầu từ các cấp quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lĩnh vực liên quan
 • Thành thạo tiếng Anh
 • Kỹ năng trình bày tốt
 • Kỹ năng phân tích và tư duy logic
 • Sử dụng ứng dụng văn phòng thành thạo

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Translator/ Interpeter for The Expatriate Members ( Fluently in Both English and Japanese)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Phê Duyệt & Xử Lý Tín Dụng Sớm

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Senior Internal Audit Specialist (IT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Due Diligence Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Senior Brand Marketing Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Nhân Viên Xử Lý Tín Dụng Trễ Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 28/07/2022

Credit Assessment Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 27/07/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 27/07/2022

Sales Payment Support Supervisor

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Senior IT Business Analyst Specialist - Internal Application

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.