Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Xác định nội dung yêu cầu tuân thủ thông qua đối chiếu các văn bản pháp luật mới, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hoạt động thực tế của đơn vị tại VPB FC.

Define compliance requirements by reconciling new legal documents, requirements of competent state authorities and actual operations of units at VPB FC.

 • Tiếp nhận, đánh giá và báo cáo tiến độ hoàn thành các yêu cầu tuân thủ của các đơn vị.

Receive, assess and report the progress of compliance requirement implementation at units.

 • Đăng tải và quản lý nội dung trên hệ thống quản lý rủi ro tuân thủ.

Upload and manage the contents on compliance control system.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi Trưởng Nhóm Quản Lý Yêu Cầu Tuân Thủ

Undertake other tasks as assigned by Compliance Monitoring Team Leader  

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành Luật, Tài chính – Ngân hàng hoặc các lĩnh vực liên quan

Bachelor's Degree in Laws, Finance – Banking or relevant fields

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kiểm soát tuân thủ, ưu tiên làm việc cho ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác

At least 02 years’ experience in compliance control position, preferably working for banks or other finance institutions

 • Hiểu rõ các hoạt động ngân hàng

In-depth knowledge of banking processes

 • Kỹ năng giao tiếp (nói và viết) tốt

Excellent verbal and written communication skill

 • Kỹ năng phân tích và phản biện

Analytical & skeptical skills

 • Kỹ năng quản lý thời gianKỹ năng quản lý thời gian

Time management skill

 • Sử dụng thành thạo MS OfficeThành thạo MS Office

Proficient in Microsoft Office

 • Sử dụng thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Việt
 • Fluent in both Vietnamese and English
 • Mẫn cán và tận tâm

Diligent and commitment

 • Chú ý đến chi tiết

      Pay attention to details

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng Bộ Phận Bán Hàng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển đối tác doanh nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG - TELESALE LƯƠNG CAO

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

Unit Head of In-House Bancassurance Telesales

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Sales Trainer/ Senior Sales Trainer

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Bancassurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 22 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Assistant to Chief of Marketing Officer

Location: Ho Chi Minh Salary: 13 Tr - 17 Tr VND Expired Date: 09/06/2022

Nhân viên Telesale (thu nhập cao, data có sẵn, không yêu cầu kinh nghiệm)

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 20/06/2022

Nhân Viên Telesales (Data Khách Hàng Có Sẵn, Thu Nhập Cao)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

Products Development Specialist - POS

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.