Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Managing marketing campaigns to drive performance for Robo Application

Quản lý các chiến dịch mua lại tiếp thị để tăng hiệu suất cho Ứng dụng tự động

 • Managing customer journey drop off handling via Robo Application

Quản lý chiến dịch tiếp cận khách hàng khi chưa hoàn tất quá trình qua ứng dụng tự động

 • Applying Fintech to marketing campaign and create data visualization

Áp dụng những sáng tạo công nghệ trong lĩnh vực tài chính vào các chiến dịch quảng cáo và xây dựng dữ liệu trực quan

 • Responsibility for planning and budgetary control of all digital marketing campaigns on Robo Application

Có trách nhiệm lập kế hoạch và quản lý ngân sách cho các kênh kỹ thuật số với các chiến dịch thu hút khách hàng trên ứng dụng tự động

 • Creating automation onboarding for internal campaign performance processing

Tạo quy trình tự động hóa cho quá trình xử lý hiệu quả chiến dịch trong nội bộ

Job Requirement

 • University Graduate – major: Business Administration; Marketing/Digital Marketing/Commerce

Tốt nghiệp đại học - chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tiếp thị / Tiếp thị số / Thương mại

 • Minimum 1 years experienced in digital performance agency or finance/banking cooperation.

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong các công ty dịch vụ quảng cáo kỹ thuật số dựa trên hiệu quả hoặc tổ chức tài chính ngân hàng.

 • Language requirements: Vietnamese – native, English – fluent

Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh - thông thạo

 • Strategic thinker & digital optimization skills

Tư tưởng chiến lược và khả năng tối ưu hóa trên các kênh kỹ thuật số

 • Clear communications skills, both written and verbal

Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, cả bằng văn bản và bằng lời nói

 • Strong skill in marketing, fintech oriented, data visualization and campaign analytics

Kỹ năng tiếp thị, am hiểu công nghệ trong tài chính, trực quan hóa dữ liệu khách hàng và phân tich chiến dịch

 • Creatives & ads strategy optimization

Đam mê xây dựng Thương hiệu & quảng cáo

 • Discipline in planning, execution & follow up of initiatives to achieve desired results

Kỷ luật trong lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi các sáng kiến để đạt được kết quả mong muốn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Telesale (thu nhập cao, data có sẵn, không yêu cầu kinh nghiệm)

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/08/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM SỨC KHỎE QUA ĐIỆN THOẠI ( DATA KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU )

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 21/08/2022

Nhân viên tư vấn Tài Chính qua điện thoai (Data 100% có sẵn)

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 20/08/2022

Trưởng Nhóm Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN THẺ BẢO HIỂM SỨC KHỎE - DATA CÓ SẴN

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 15/08/2022

Nhân Viên Kinh Doanh Bảo Hiểm Qua Điện Thoại Nội Bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 20/09/2022

Nhân Viên Thu Phí Tài Chính Tại Địa Bàn - Hồ Chí Minh, Long An

Location: Ho Chi Minh, Long An Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/11/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/08/2022

Product Marketing Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.