Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development

Job Description

Quản lý nhân viên mới của thu hồi nợ qua điện thoại nhóm nợ Pre-due, B1 New, B1 Bom, B2 đạt chỉ tiêu được giao

Kèm cặp và đào tạo cho nhân viên mới thu hồi nợ qua điện thoại để nâng cao năng lực

Giám sát và đánh giá hoạt động của nhân viên mới thu hồi nợ qua điện thoại, hỗ trợ đánh giá chất lượng công tác tuyển dụng

Thống kê phân tích đánh giá kết quả hoạt động của chương trình huấn luyện

Đánh giá nhân viên tuyển mới thu hồi nợ qua điện thoại, đưa ra đề suất tuyển chọn

Đảm trách việc cập nhật, vận hành và phản hồi những quy trình và quy định của việc kiểm soát chất lượng của việc chuyên sâu

Đảm bảo các hoạt động của thu hồi nợ tuân thủ theo quy định, chính sách, thủ tục đã phê duyệt

Các công việc được giao bởi quản lý  

 

Job Requirement

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành đào tạo, giáo dục, khoa học xã hội hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức liên quan về kinh doanh, sản phẩm dịch vụ tài chính & ngân hàng

Có kỹ năng giao tiếp

Có kỹ năng hướng dẫn, đào tạo tốt

Có kỹ năng đào tạo là 1 lợi thế

Có kỹ năng quản lý nhóm (tạo động lực và đánh giá)

Có kỹ năng thương lượng

 

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Senior Customer Engagement Specialist (Digital Marketing)

Location: Ho Chi Minh Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 28/02/2023

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường - Khu Vực Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Nhân Viên Telesale Bảo Hiểm Sức Khỏe (Data có sẵn, Không tăng ca, Giờ hành chính, 100% Lương thử việc)

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 22/12/2022

Senior Digital Product Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Process Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Quản Lý Dự Án Vận Hành / Operations Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Business coordinator (Risk Management Division)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.