Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

-Chịu trách nhiệm xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng trong suốt thời gian mối quan hệ của họ với công ty. Nhiệm vụ có thể liên quan đến quản lý dự án, lập kế hoạch chiến lược, hỗ trợ bán hàng, ứng dụng dịch vụ.

-Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận bán hàng, Phát triển kinh doanh để duy trì danh sách liên hệ cập nhật các khách hàng tiềm năng được tạo ra từ các hoạt động Đối tác Phân phối.

-Huấn luyện và giám sát Quan hệ đối tác phân phối để đạt được thành tích KPI tốt nhất.

-Lưu trữ dữ liệu khách hàng, thiết lập duy trì các mối quan hệ 

-Thường xuyên cập nhật thay đổi thị trường, đề xuất phương án, giải pháp đối phó.

Job Requirement

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, QTKD và các ngành nghề liên quan.

-3 năm kinh nghiệm làm việc trong bán hàng trực tiếp các sản phẩm ngân hàng.

-Có kinh nghiệm quản lý là 1 lợi thế.

-Không có nợ xấu nhóm B3 trở lên (trên 90 ngày)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.