Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Quản lý hoạt động nhóm : phân bổ chỉ tiêu, đảm bảo các hoạt động xử lý nợ của nhóm theo quy trình, chính sách công ty. 

- Là đầu mối hỗ trợ nhân viên : chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề được chuyển tiếp lên, tham gia quan sát, xử lý các trường hợp vi phạm.

- Tuyển dụng/ đào tạo nhân viên.

- Báo cáo: báo cáo định kỳ, báo cáo các vấn đề khác về thu hồi công nợ.

- Chia sẻ với nhân viên về các kế hoạch, định hướng hoạt động, chính sách thưởng, chương trình thi đua, ...

- Tổ chức, xây dựng các hoạt động gắn kết team.

Job Requirement

- Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành như Luật, QTKD, ...

- Có ít nhất một năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Kĩ năng: quản lý con người, quản lý thời gian hiệu quả.

- Giao tiếp linh hoạt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

B@W Product Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 28/02/2023

Bancassurance Sales Strategic Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Senior Digital Product Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Process Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

HCM - Chuyên viên thu phí qua Tổng đài

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 28/02/2023

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Inbound

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 28/02/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà

Location: Ho Chi Minh, Mekong Salary: Competitive Expired Date: 28/02/2023

Nhân Viên Telesale Bảo Hiểm Sức Khỏe (Không Tăng Ca - Giờ Hành Chính - 100% Lương Thử Việc) | 22BANCA35

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/01/2023

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Kênh Ngân Hàng Số Ubank | 23OP005

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 10 Tr VND Expired Date: 15/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.