Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Đề xuất, triển khai và giám sát dự án để hỗ trợ nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và gia tăng doanh số của các kênh bán hàng thị trường.

Propose, implement and monitor projects to push sales activities and increase sales volume for field sales channels.

 • Xác đinh và thu thập các yêu cầu liên quan tới dự án từ các phòng ban khác trong Khối Kinh Doanh Thị Trường.

Verify and collect project’s requirements form other departments in Field Sales Division.

 • Làm việc trực tiếp với các phòng ban khác nhằm so sánh các yêu cầu thực tế với yêu cầu của dự án

Work directly with other departments in order to have comparison about the requirements between actual situation and expectations of project.

 • Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ dựa trên khung quản trị dự án.

Coordinate with other departments to complete project on schedule per PMO framework.

 • Phát hiện và giám sát các vấn đề trong dự án cho đến khi các vấn đề được giải quyết.

Detect and monitor the issues of project until they are solved

 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả của dự án đối với hoạt động của Khối Kinh Doanh Thị Trường để đảm bảo dự án được triển khai suôn sẻ.

Track and evaluate the effectiveness of project for business activities of Field Sales Division in order to ensure projects are implemented smoothly

 • Hỗ trợ quản lý trực tiếp phát triển các dự án mới cho Khối Kinh Doanh Thị Trường.

Support line manager to develop new projects for Field Sales Division.

 • Báo cáo hằng ngày cho quản lý trực tiếp các dự án đang được triển khai.

Report daily to line manager about processing project.

 • Đảm nhận các nhiệm vụ khác được phân công bởi quản lý trực tiếp.

Undertake other tasks assigned by line manager.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

University graduate, major in IT, Business Administration, Economics or relevant areas.

 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính (Ngân hàng, Bảo hiểm, Đầu tư,v.v) và Kỹ thuật số (thương mại, phát triển sản phẩm, v.v).

At least 03 years of experience in Finance sector (banking, insurance, investment, etc.) and Digital (commerce, product development, etc.).

 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí điều phối dự án/ tham gia dự án/ quản lý dự án.

At least 01 years of experience in project coordinator/ participation in project/ project manager.

 • Tư duy logic, kỹ năng sắp xếp và tổ chức công việc tốt.

Logical thinking, well-organized and scheduling skills.

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích.

Problem-solving and analytical skills.

 • Kỹ năng báo cáo.

Reporting skills.

 • Thành thạo tin học văn phòng.

Proficiency in Microsoft Office software.

 • Lưu loát tiếng Việt và tiếng Anh.

Good command in Vietnamese and English

 • Có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực Tài chính và Công Nghệ Tài Chính.

Understand deeply about Finance sector and Financial Technology

 • Có kinh nghiệm triển khai các dự án.

Experience in implementing projects.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG - TELESALE LƯƠNG CAO

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

Nhân viên tư vấn tài chính qua điện thoại (Telesale) - Data có sẵn

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Hồ Chí Minh - Trưởng Nhóm Thu Phí Pháp Lý Thị Trường

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 17 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

HCM - Chuyên viên thu phí qua Tổng đài

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm - KH Doanh nghiệp (TPHCM/ Long An/ Đồng Nai/ Bình Dương)

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Long An, Binh Duong Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Unit Head of In-House Bancassurance Telesales

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Sales Trainer/ Senior Sales Trainer

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.