Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Phụ trách chuẩn bị tất cả các tài liệu kiện tụng trong phạm vi được giao
In charge of preparing all litigation document in the scope of assigned works
- Đại diện cho công ty trong quá trình tố tụng tại tòa án dân sự và trung tâm trọng tài
Represent for the company in the litigation process at the civil courts and arbitration centers
- Làm việc trực tiếp với khách hàng và yêu cầu thanh toán các khoản nợ tồn đọng
Work directly with customers and request the payment of debts
- Làm các báo cáo Thu hồi nợ/ Tố tụng định kỳ & các báo cáo khác theo yêu cầu 
Periodical Collections/ Litigation report & ad-hoc report as required
- Các công việc khác được phân công bởi cấp Quản lý
Undertake other tasks assigned by line managers

Job Requirement

Trình độ học vấn
Education • Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học ngành Luật/ College or university graduate, major in Law
Kinh nghiệm
Experience • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong mảng tố tụng /At least 1 year experience in court litigation 
• Có kinh nghiệm tố tụng trong ngành tài chính tiêu dùng là một lợi thế/ Have Litigation experience in consumer finance is a plus

Kỹ năng
Skills • Kỹ năng phân tích/ Analytical Skill
• Kỹ năng quản lý thời gian/ Time management skill
• Kỹ năng giải quyết vấn để/ Problem solving skill
• Kỹ năng giao tiếp/ Good communication skill
• Khả năng lập kế hoạch là một lợi thế /Project planning is an advantage
• Kỹ năng thuyết phục/ Negotiation Skill
• Thành thạo vi tính văn phòng/ Fluent in Computer skill ( MS Office: Word, Excel)
• Làm việc với độ chính xác cao, chú ý đến chi tiết/  High Accuracy, pay attention to details
• Tiếng Anh giao tiếp cơ bản /Basic English communication

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 10/01/2023

Early Call Collections Line Coaching Team Leader - Trưởng Nhóm Đào Tạo Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Unit Head of Litigation - Trưởng Bộ Phận Tố Tụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Trưởng Bộ Phận Tố Tụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

Chuyên Viên Thẩm Định / Phê Duyệt Tín Dụng Cấp Cao

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Trưởng Bộ Phận Xử Lý Tín Dụng - Nhóm Pháp Lý

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/01/2023

Third Party Pre-charge Off Collections Performance Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Training Operations Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 16/12/2022

Chuyên viên Kiểm Soát Tờ Trình

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Chuyên viên Kiểm Soát Tờ Trình Cao Cấp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.