Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

-Tim kiếm thông tin Khách hàng có nợ,Tương tác với Khách hàng, người thân và người quen của Khách hàng trong khuôn khổ các cuộc trò chuyện qua điện thoại và các cuộc gặp riêng cá nhân để nhắc nhở đóng nợ hoặc thu nợ trực tiếp.
-Thực hiện định vị và báo cáo trên hệ thống Mobile App khi đi đến Khách hàng.
-Nạp tiền sau khi thu của khách hàng vào tài khoản công ty theo thời gian quy định của công ty.
-Theo dõi và cập nhật tình trạng nợ của khách hàng định kỳ cho cấp quản lý.
-Báo cáo các dấu hiệu gian lận trong hoạt động của khách hàng, cung cấp thông tin này cho Trưởng nhóm để có giải pháp phù hợp kịp thời.
-Thực hiện các biện pháp khác có thể để thu nợ (giảm lãi, giảm phạt, v.v.) theo quy định
-Giao tiếp tốt và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng phù hợp với tiêu chí của VBP FC cũng như mục tiêu của Phòng Thu Hồi Nợ.
-Đảm bảo các hoạt động Thu hồi nợ tuân thủ theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt.
-Phối hợp, cung cấp thông tin cần thiết và tuân thủ các quy trình để đảm bảo hiệu quả thu hồi nợ theo yêu cầu.
-Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý.
-Chia sẻ kiền thức, quy trình, kinh nghiệm để phát triển đối tác theo yêu cầu quản lý.

Job Requirement

- Tốt nghiệp THPT
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt
- Chịu khó đi lại

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Quản lý Quan Hệ Đối Tác B@W - Central

Location: Thanh Hoa, Nghe An, Quang Tri, Binh Dinh, Khanh Hoa,... Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên Viên Cao cấp Quan hệ Đối tác Doanh nghiệp Miền Bắc

Location: Ha Noi, Hai Phong, Phu Tho, Bac Ninh, Hai Duong,... Salary: 18 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/03/2023

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Tại Thực Địa (Miền Bắc và Miền Trung)

Location: Central region, Northern region Salary: 10 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/12/2023

Chuyên Viên Cao cấp Quan hệ Khách Hàng Doanh nghiệp Miền Bắc

Location: Ha Noi, Hoa Binh, Cao Bang, Hai Phong, Quang Ninh,... Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2023

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Tại Thực Địa_ Miền Bắc & Miền Trung

Location: Ha Noi, Ninh Binh, Hai Phong, Quang Ninh, Thai Binh,... Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Nghệ An - Quản Lý Quan Hệ Đối Tác Kênh Doanh Nghiệp

Location: Nghe An Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên Viên Cao cấp Quan hệ Đối tác Doanh nghiệp Miền Bắc (Hà Nội, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nam)

Location: Ha Noi, Hoa Binh, Thai Binh, Ha Nam, Northern region Salary: 18 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/06/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác Doanh Nghiệp Cao Cấp - Hà Nội, Nam Định, Hải Dương

Location: Ha Noi, Hai Duong, Nam Dinh, Northern region Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 31/03/2023

Quản Lý Quan Hệ Đối Tác Kênh Doanh Nghiệp

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Mekong, Southern region, Northern region Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Trưởng Nhóm Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Tại Thực Địa Miền Bắc, Miền Trung

Location: Ha Noi, Hai Phong, Thanh Hoa, Nghe An, Central region,... Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.