Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Nắm và hiểu quy trình, quy định của bộ phận - của công ty.

- Đến nhà/Doanh nghiệp theo địa chỉ khách hàng đăng ký, thuyết phục KH thanh toán khoản vay.

- Thông báo cho khách số tiền cần thanh toán và thực hiện thu tiền (thu tiền mặt hoặc thu qua thiết bị MPOS)

- xuất hóa đơn/hướng dẫn khách hàng ra các kênh thanh toán có liên kết với cty để thanh toán.

- Cập nhật báo cáo kết quả visit, thông tin trao đổi và xác nhận của khách hàng thông qua mail/tablet.

- Thực hiện đúng quy trình thu nợ tại nhà của nhóm và các công việc được giao từ Trưởng nhóm/Quản lý.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Trung Học Phổ Trông

- Ưu tiên có kinh nghiệm đi thị trường

- Chịu khó và kiên trì

- Giao tiếp khéo léo

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

HCM - Chuyên viên thu phí qua Tổng đài

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 28/02/2023

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Trưởng Bộ Phận Xử Lý Tín Dụng - Nhóm Pháp Lý

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/01/2023

Junior Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Chuyên Viên Báo Cáo Sản Phẩm, Danh Mục & Khách Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên Gia Đào Tạo Phát Triển Năng Lực Call Center

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Thu Hồi Nợ Tại Nhà

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Chuyên Viên Xử Lý Tín Dụng & Quy Trình Vận Hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 28/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.