Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Thực hiện các hoạt động tuyển dụng theo kế hoạch tuyển dụng dựa trên yêu cầu tuyển dụng đã được phê duyệt từ Phòng / Trung tâm / Bộ phận

 • Tìm kiếm, sàng lọc các đơn ứng tuyển, danh sách ứng viên được chọn, thực hiện các quy trình lựa chọn, tuyển dụng theo quy định.
 • Thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng và tạo nguồn tuyển dụng.
 • Phụ trách các nhiệm vụ hành chính trong nhóm Tuyển dụng, trả lời các truy vấn, khiếu nại và yêu cầu của BU / Nhóm Tuyển dụng để được hỗ trợ
 • Hoàn thiện các thủ tục để tuyển dụng ứng viên vào làm việc theo quy trình.
 • Quản lý & tổng hợp dữ liệu cá nhân của nhân viên, các thư mục tài liệu liên quan
 • Theo dõi, kiểm soát các chi phí cho nhu cầu tuyển dụng và các hoạt động liên quan khác một cách hiệu quả.
 • Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên mới đến về văn hóa công ty, chính sách, cấu trúc và thông tin khác cần thiết.
 • Giải quyết các vấn đề khác liên quan đến tuyển dụng & thực hiện các báo cáo và các nhiệm vụ khác do Trưởng nhóm tuyển dụng giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học về nhân sự, quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan
 • Kiến thức chung về Tuyển dụng và Nhân sự
 • Thành thạo sử dụng Microsoft Office
 • Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ tốt
 • Sáng tạo, năng động và có khẳ năng làm việc đội nhóm
 • Kỹ năng tương tác tốt
 • Khả năng học tập cao

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên điều phối kinh doanh thị trường bên thứ ba (Hà Nội)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/05/2022

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Nhân Viên Vận Hành Nhân Sự

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2022

Giám sát bán hàng trực tiếp - Miền Bắc

Location: Ha Noi, Yen Bai, Hai Phong, Quang Ninh, Thanh Hoa,... Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2022

TRƯỞNG NHÓM XỬ LÝ NỢ NGOẠI BẢNG QUA ĐIỆN THOẠI -HÀ NỘI

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Trưởng Bộ Phận Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Nội Bô (Miền Bắc)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.