Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

* REPORTS DIRECTLY TO : UB Head of UB Corporate Relationship Department
* MỤC TIÊU / OBJECTIVES

Chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu, xác định đặc điểm của phân khúc doanh nghiệp để từ đó xây dựng kế hoạch bán hàng phù hợp nhằm tối ưu hiệu quả để đạt được mục tiêu kinh doanh của Phòng.

Responsible for researching and identifying the characteristics of the corporate segment to build an appropriate sales plan to optimize efficiency to achieve the assigned business target of the Department.

* TRÁCH NHIỆM CHÍNH / KEY RESPONSIBILITIES

1. Nghiên cứu và hiểu biết về khách hàng của phân khúc, cũng như các phân khúc phụ để đưa ra các biện pháp, kế hoạch thể tiếp cận nhiều đối tượng hơn và quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn, từ đó tập trung nguồn lực vào đối tượng mục tiêu nhằm thu được kết quả cao nhất.

Research and understand the customers of the segment, as well as the sub-segments to come up with measures and plans to get more customers and promote the products more effectively, focus on the target customers to get the highest results.

2. Thu thập thông tin chi tiết từ khách hàng (hành vi, xu hướng, vấn đề, góp ý sản phẩm, v.v.) và thị trường thông qua kiến thức thị trường và tình hình kinh doanh, phản hồi từ kênh bán.

Collects insights from customers (behaviors, trends, issues, comments on product, etc.) and marketplace via market knowledge and business situation, feedback from sales channel.

3. Làm việc với đội ngũ sản phẩm và tiếp thị để xác định lộ trình sản phẩm theo kỳ vọng và phản hồi của khách hàng

Coordinate with product and marketing teams to define product roadmap according to customer expectations and feedback.

4. Nghiên cứu phân khúc thị trường và khách hàng thuộc phân khúc doanh nghiệp, xác định một cách hiệu quả kế hoạch thực hiện với đội ngũ tiếp thị và sản phẩm để hợp tác với khách hàng từ các doanh nghiệp tham gia các sản phẩm hiện hành của Khối và sử dụng các sản phẩm khác trong tương lai

Research market and customers in the segment, effectively define an implementation plan with the product and marketing teams to partner with clients from corporate participating in the current products and others product in the future.

5.  Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp

Undertake other tasks assigned by line manager

Job Requirement

YÊU CẦU / REQUIREMENTS

* Trình độ học vấn/ Education

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan

Bachelor’s Degree, major: Business Administration, Economics or relevant areas

* Kinh nghiệm /Experience

- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí liên quan, làm việc trong ngành ngân hàng hoặc tổ chức tài chính tiêu dung, bảo hiểm…

At least 05 years’ experience working in relevant position, working in banking, commercial credit, insurance…. is a must

- Am hiểu kiến thức ngành

Strong knowledge of industry

* Kỹ năng/ Skills

- Kỹ năng tổ chức / Strong organization

- Kỹ năng giao tiếp tốt / Good communication skills

- Có khả năng hiểu xu hướng thị trường, dữ liệu tài chính và khách hàng / Ability to understand market trends, financial data, and voice of customer.

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao / Ability to work under high pressure

- Thành thạo phần mềm Microsoft Office / Proficiency in Microsoft Office software

- Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt / Fluent in English and Vietnamese

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Senior Customer Engagement Specialist (Digital Marketing)

Location: Ho Chi Minh Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 28/02/2023

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường - Khu Vực Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Nhân Viên Telesale Bảo Hiểm Sức Khỏe (Data có sẵn, Không tăng ca, Giờ hành chính, 100% Lương thử việc)

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 22/12/2022

Senior Digital Product Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Process Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Quản Lý Dự Án Vận Hành / Operations Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Business coordinator (Risk Management Division)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.