Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Phát triển, xây dựng, triển khai, theo dõi và bảo trì các thẻ điểm tín dụng và thẻ điểm hành vi để đảm bảo việc cấp vốn và phân loại khoản vay được thực hiện chính xác.
  Development, build, implement, monitor and maintenance credit and behavioral scorecard to ensure proper financial and loan classifications are accurate
 • Tự động hóa nền tảng xét duyệt tín dụng và thiết kế quy trình xét duyệt bằng thẻ điểm cho các sản phẩm mới
  Automated credit assessment platform and design scorecard assessment procedure for new products
 • Làm việc với các dự án Dữ Liệu Lớn, các công ty Cơ Quan Tín Dụng để đáng giá, phân tích và triển khai để nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin cho việc xét duyệt tín dụng
  Working with Big Data Project, Credit bureau companies to evaluate, analyze and implement to increase the efficiency of using information for credit assessment
 • Phối hợp với đội Quản Lý Kiểm Định Mô Hình Tín Dụng để thực hiện các hoạt động đánh giá thường kỳ, đảm bảo tính khách quan trong việc kiểm định hiệu quả hoạt động của các mô hình chấm điểm tín dụng
  Collaborate with Credit Score Models Validation Management (Team) to perform regular validation, ensure the objectiveness in evaluation the performance of credit scoring models
 • Hỗ trợ cung cấp các văn bản cho mô hình, bao gồm các lịch sử thay đổi
   Support model documentation including all changes historisation
 • Tham gia vào các dự án then chốt để đảm bảo quy trình đúng đắn được triển khai.
  Participate on the core projects to ensure the proper processes are implemented.
 • Thu thập thông tin và thực hiện các báo cáo thẻ điểm hàng tháng/ quý/ năm.
  Perform and compile information for the Monthly/ Quarter/ Annual Scorecard Report
 • Các công việc khác được giao bởi quản lý
  Other tasks assigned by line managers

Job Requirement

 • Trình độ Đại học trong các lĩnh vực Khoa học máy tính, Toán, Thống kê, Tài chính hoặc tương đương.
  University degree in computer science, mathematics, statistics, financial or its equivalent.
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình, làm việc trong thị trường Tài chính Tiêu Dùng hoặc Ngân hàng Bán Lẻ sẽ được ưu tiên. Kinh nghiệm vững chắc trong việc xây dựng thẻ điểm là cần thiết.
  At least 01 years of experiences in data analysis and modeling, Consumer Finance or Retail Banking is preferred. Solid experience with scoring is required.
 • Kiến thức vững chắc về Rủi Ro Tín Dụng và Quản Trị Rủi Ro
  Solid knowledge in Credit Risk and Risk Management
 • Có khả năng thực hiện các phân tích thống kê và mô hình hóa
  Ability to conduct statistical analysis and modeling
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm thống kê R/ Python/ SAS…
  Ability to use statistics software R/ Python/ SAS...
 • Thông thạo trong việc sử dụng SQL/ Oracle
  Proficient in using SQL/ Oracle
 • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình thẻ điểm, chiến lược và triển khai
  Experience in scoring modeling, strategy and implementation
 • Thông thạo trong việc sử dụng Excel để thực hiện các phân tích
  Proficient in using Excel to conduct analysis
 • Ưu tiên có hiểu biết về Decision Engine
  Knowledge about Decision Engine is preferred
 • Biết các thức ước tính tỷ lệ tổn thất, PD, tỷ lệ thu hồi
  Know how to estimate loss rate, PD, Recovery
 • Có tinh thần tổ chức, khả năng giao tiếp, khả năng trình bày tốt
  Good organizational, communication, present skill
 • Thông thạo Tiếng Anh
  Fluent in English

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

HỒ CHÍ MINH - NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP (KHÔNG YÊU CẦU BẰNG CẤP)

Location: Ho Chi Minh Salary: 5 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 12/08/2022

Senior Reporting Specialist ( Facial Check & E-KYC)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN THẺ BẢO HIỂM SỨC KHỎE - DATA CÓ SẴN

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 15/08/2022

Field Collections Quality Control Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/08/2022

Sales Channel Coordination Specialist (Bancassurance)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Nhân viên nhắc phí quá hạn qua điện thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/08/2022

Senior Information Security Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/09/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/08/2022

Senior Reporting Specialist - Facial Check & E-KYC

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/08/2022

Nhân viên nhắc hạn qua điện thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 24/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.