Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU / OBJECTIVES:

 • Là cầu nối giữa đối tác và FE Credit trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh; truyền thông; đào tạo; bán hàng và các hoạt động khác

Connect third party partners and FE Credit in solving arising problems; the media; educate; sales and other activities

 

TRÁCH NHIỆM CHÍNH / RESPONSIBILITIES:

 • Hỗ trợ Quản lý kinh doanh (Channel Managers) trong các việc quản lý, giám sát các hoạt động bán của đối tác.

Supporting Channel Managers in managing and supervising activities of partners' sale

 • Phối hợp cùng với nhân viên của đối tác trong các hoạt động bán hằng ngày, đảm bảo đạt được các kế hoạch đề ra.

Coordinate with the partner's team in day-to-day activities, ensuring that the planned goals are met.

 • Thực hiện các báo cáo về tình hình kinh doanh, lũy kế bán hàng,…

Make reports on business situation, accumulated sales, ...

 • Đề xuất và phối hợp với Ban dự án nhằm xây dựng các chương trình thúc đẩy bán hàng, xây dựng tinh thần cho đội bán

Suggest & coordinate with Management team to build promotion programs, spirit raise-up

 • Hỗ trợ đội ngũ nhân viên FE Credit làm việc tại đối tác

Supporting the FE Credit staff working at third party

 • Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Other tasks as requested by Line Manager

Job Requirement

YÊU CẦU / REQUIREMENTS:

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

At least College graduation

 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 - 2 năm trong lĩnh vực bán hàng, trong đó ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong việc quản lý đội bán

At least 1 - 2 years in sale industry, in which at least 01 year in sale team management position

 • Bán hàng qua điện thoại; quản lý đội bán, tuyển dụng nhân sự

Telesale skills; Team management and Staff recruiting

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Telesale (thu nhập cao, data có sẵn, không yêu cầu kinh nghiệm)

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/08/2022

Senior Reporting Specialist ( Facial Check & E-KYC)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Products Development Specialist - POS

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Product Manager - Life Insurance

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/08/2022

Field Collections Quality Control Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/08/2022

Senior Bancassurance Application Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Chuyên Viên Phát Triển Kênh Mua Hàng Trả Góp Qua Thẻ Tín Dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên Viên Quản Lý Tài Sản CNTT

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Sales Support Specialist (Temp 8 months)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.