Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra tuân thủ đã đề ra và báo cáo về mức độ đánh giá tuân thủ, các rủi ro gây ra do việc không tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý.

Execute established compliance checking programs, plans and report on compliance level assessment, risks caused by not complying with laws and internal regulations on operational, managerial activities.

 • Trực tiếp kiểm tra, đánh giá các sự kiện tuân thủ, xác định vi phạm tuân thủ, đề xuất biện pháp xử lý và khắc phục, hạn chế tác động của vi phạm tuân thủ.

Direct examine, assess compliance events, define violations of compliance, and propose handling measurements to overcome, limit influence of compliance violations.     

 • Thực hiện kiểm tra đột xuất hoạt động tại các đơn vị khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm tuân thủ bất thường.

Unscheduled examine operational activities of units in case of finding abnormal sign of compliance violations.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi Trưởng Nhóm Kiểm Tra Tuân Thủ

Undertake other tasks as assigned by Compliance Checking Team Leader

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn chuyên ngành Luật hoặc Tài chính – Ngân hàng

Bachelor's Degree or higher in  in Laws or Finance – Banking

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kiểm soát tuân thủ, ưu tiên làm việc cho ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác

At least 02 years’ experience in compliance control position, preferably working for banks or other finance institutions

 • Hiểu rõ các hoạt động ngân hàng

In-depth knowledge of banking processes

 • Kỹ năng giao tiếp (nói và viết) tốt

Excellent verbal and written communication skill

 • Kỹ năng phân tích và phản biện

Analytical & skeptical skills

 • Kỹ năng quản lý thời gianKỹ năng quản lý thời gian

Time management skill

 • Thành thạo MS OfficeThành thạo MS Office

Proficient in Microsoft Office

 • Sử dụng thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Việt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Business Coordinator

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 28/02/2023

B@W Product Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 28/02/2023

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Process Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

HCM - Chuyên viên thu phí qua Tổng đài

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 28/02/2023

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Inbound

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 28/02/2023

Nhân Viên Telesale Bảo Hiểm Sức Khỏe (Không Tăng Ca - Giờ Hành Chính - 100% Lương Thử Việc) | 22BANCA35

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/01/2023

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Kênh Ngân Hàng Số Ubank | 23OP005

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 10 Tr VND Expired Date: 15/02/2023

LG Partnership & Campaign Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.