Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Phối hợp thu thập dữ liệu để hỗ trợ việc đánh giá tờ trình chi phí

Coordinate and prepare information for Proposal Approving Process.

 • Thực hiện các báo cáo theo dõi và phân tích chi phí định kỳ

Prepare and maintain regular cost report

 • Tổng hợp các báo cáo phục vụ dự báo tháng

Review and report for monthly forecast

 • Phối hợp với các bên liên quan để rà soát tính hợp lý của các định mức chi phí

Coordinate and work with related depts to review the cost consumptions benchmark

 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận và Trưởng Phòng

Other tasks by Unit Head & Dept. Head

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc cao học

University or higher

 • Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở các lĩnh vực liên quan

At least 2-3 years’ experience in relevant fields

 • Kỹ năng phân tích

Analytical Skill

 • Tư duy biện chứng

Critical thinking

 • Kỹ năng quản lý thời gian

Time Management

 • Kỹ năng đàm phán

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

B@W Product Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 28/02/2023

Senior Digital Product Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Process Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

HCM - Chuyên viên thu phí qua Tổng đài

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 28/02/2023

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Nhân Viên Telesale Bảo Hiểm Sức Khỏe (Không Tăng Ca - Giờ Hành Chính - 100% Lương Thử Việc) | 22BANCA35

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/01/2023

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Kênh Ngân Hàng Số Ubank | 23OP005

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 10 Tr VND Expired Date: 15/02/2023

LG Partnership & Campaign Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Senior Investor Communication and Due Diligence Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.