Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

OBJECTIVES

 • Đảm bảo quản lý chất lượng rủi ro tín dụng danh mục đầu tư và đạt được các mục tiêu của tổ chức

KEY RESPONSIBILITIES

 • Phối hợp cùng các đơn vị liên quan về trích xuất dữ liệu và đảm bảo chất lượng dữ liệu cho việc sử dụng trong việc phát triển các báo cáo rủi ro tín dụng
 • Thực hiện các báo cáo đột xuất sử dụng nội bộ cho việc quản trị rủi ro và báo cáo cho UB QL&XLRR/ Ban Giám Đốc/ Hội Đồng Thành Viên
 • Hỗ trợ chuẩn bị các yêu cầu thông tin về rủi ro tín dụng và chất lượng danh mục bởi các đối tác bên ngoài như nhà đầu tư, các công ty xếp hạng, …
 • Hỗ trợ các báo cáo hằng ngày, hằng tuần và/ hoặc hằng tháng về chất lượng thẩm định, ảnh hưởng của thu hồi nợ lên chất danh mục, chất lượng sản phẩm/ danh mục, rủi ro tín dụng và trích lập dự phòng, báo cáo theo tháng, …
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Nhóm

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, khoa học máy tính, toán, thống kê hoặc các ngành tương tự
 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, ưu tiên làm việc trong ngành tài chính ngân hàng
 • Có kiến thức vững chắc về quản trị rủi ro và rủi ro tín dụng
 • Có khả năng thực hiện các phân tích thống kê và làm mô hình
 • Thành thạo SQL Oracle
 • Thành thạo sử dụng Excel để thực hiện phân tích, hiểu biết về các yếu tô rủi ro và hệ thống MIS trong ngân hàng là một lợi thế
 • Biết cách thực hiện dự đoán tỷ lệ thất thoát, nợ xấu, tỷ lệ thu hồi

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Assistant to SMBC Office (Fluently in English and Japanese)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Telesales Admin Officer

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Chuyên Viên Vận Hành Quản Lý Tài Sản Nợ & Có ( ALM Operations Specialist)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2023

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/04/2023

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI (DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÓ SẴN)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

Trưởng Nhóm Quản Lý Thu Hồi Nợ Nội Bảng Bên Thứ Ba

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Senior Compliance Checking Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI (TELESALE TEAMLEADER)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

Senior Legal Consulting Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.