Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Lên ý tưởng, lập kế hoạch và điều phối các chiến dịch truyền thông thương hiệu, xây dựng hình ảnh và tính cách thương hiệu, nâng cao giá trị thương hiệu.
 • Quản trị nhận diện thương hiệu Công ty trong mọi hoạt động quảng cáo, truyền thông, in ấn, sự kiện.
 • Phối hợp với các bộ phận có liên quan để phân tích hành vi người tiêu dùng, tổ chức và đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên tất cả các kênh.
 • Phân tích hoạt động tiếp thị truyền thông của đối thủ về sản phẩm và dịch vụ để xây dựng các hoạt động react phù hợp.
 • Thực hiện các hoạt động truyền thông thương hiệu như chuẩn bị nội dung, các ấn phẩm, ... với các thông tin hữu ích khác của công ty cho khách hàng, đối tác và nhà đầu tư theo đúng nhận diện thương hiệu của công ty
 • Tăng nhận thức tích cực từ khách hàng bên ngoài và nội bộ bên trong về Thương hiệu.
 • Đạt được thị phần thông qua việc thu hút, giữ chân khách hàng và đạt được lòng trung thành của khách hàng.
 • Conceptualize, plan and coordinate brand communication campaigns, build brand image and personality, enhance brand value.
 • Managing the Company's brand identity in all advertising, communication, printing, and events activities.
 • Coordinate with relevant departments to analyze consumer behavior, organize and measure the effectiveness of advertising/communications campaigns on all channels.
 • Analyze competitor's marketing communications activities about products and services to build appropriate react activities.
 • Carry out brand communication activities such as preparing content, publications, ... with other useful information of the company for customers, partners, and investors in accordance with the brand identity of the company.
 • Increasing external and internal positive awareness of brand.
 • Gaining market share through customer acquisition, retention, and reactivation.

Đạt được mục tiêu thương hiệu

Achieve the brand target

Đảm bảo sử dụng thương hiệu chính xác và nhất quán trên các đầu mối liên hệ thuộc MKT, Bộ phận bán hàng, bên thứ 3 và đối tác

Ensure brand correct and consistent usage across touchpoints belonging to MKT, Sales, 3rd parties and partners

Chuẩn bị các đề xuất tiếp thị và thực hiện phù hợp với chiến lược, mục tiêu và trong phạm vi ngân sách

Prepare marketing proposals and execute in line with strategy, targets and within budget

Tập trung vào tăng trưởng thương hiệu và duy trì khách hàng

Focus on brand growth and customer retention

Phối hợp chặt chẽ với nhóm sáng tạo và các đơn vị nội bộ khác để tạo ra các tài liệu có tác động truyền thông và trong các nguyên tắc thương hiệu của chúng tôi

Work closely with creative team and other internal units to produce materials of communication impact and within our brand guidelines

Xử lý các sự kiện, quảng bá và kích hoạt thương hiệu giữa người tiêu dùng mục tiêu và đối tác kinh doanh

Handle events, promote and activate brands among target consumers and business partners

Đóng góp sự sáng tạo, chuyên môn trong việc lập kế hoạch chiến lược và thực hiện các sáng kiến

Contribute creativity, expertise in strategy planning and initiatives execution

Bất kỳ nhiệm vụ nào khác được giao bởi ban quản lý theo thời gian

Any other duties assigned by the management from time to time

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học - chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tiếp thị / Truyền thông

University Graduate – major: Business Administration; Marketing/Communications

 • 4 - 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị thương hiệu & quảng cáo sử dụng tiếp thị rộng, nền tảng nghiên cứu là một điểm cộng

4 - 5 years experience in brand marketing & promotions using broad marketing, research background is a plus

 • Tham gia vào nghiên cứu thị trường để đo lường sức khỏe thương hiệu, chiến dịch và tác động kinh doanh

       Involve in market research to measure brand health, campaign and business impact

 • Tiến hành nghiên cứu thị trường & xu hướng, phân tích đối thủ cạnh tranh để hình thành chiến lược mới và sản xuất nội dung thương hiệu phong phú

      Conduct market & trend research, competitor analysis to shape up new strategy and produce enriched brand content

 • Yêu cầu về ngôn ngữ: tiếng Anh – Tốt
 • Nhà tư tưởng chiến lược và sáng tạo
 • Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, cả bằng văn bản và lời nói
 • Kỹ năng tự nghiên cứu mạnh mẽ
 • Óc phân tích
 • Kỹ năng quản lý dự án vững chắc
 • Ý tưởng truyền cảm hứng
 • Năng lượng sáng tạo
 • Chú ý đến từng chi tiết trong môi trường nhịp độ nhanh
 • Chuyên nghiệp
 • Có đầu óc kinh doanh

Language requirements: Vietnamese – native, English – fluent

Creative and strategic thinker

Clear communications skills, both written and verbal

Strong self-research skill

Analytical mind

Solid project management skill

Idea inspiring

Creative energy

Attentive to detail in fast paced environment

Professional

Business minded

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Phê Duyệt & Xử Lý Tín Dụng Sớm

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Senior Brand Marketing Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 27/07/2022

Trade Promotion Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Chuyên Viên Truyền Thông Nội Bộ ( Bộ Phận Thu Hồi Nợ)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.