Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Kênh sở hữu:

 • Chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng trang web FEC (UBANK).
 • Quản lý và cải thiện nội dung trực tuyến, xem xét theo dõi dữ liệu SEO và Google Analytics và cung cấp cho Trưởng nhóm/ trưởng bộ phận để phân tích thêm
 • Làm chủ sở hữu phân tích và quản lý lưu lượng truy cập trang web, tạo khách hàng tiềm năng và tiếp thị lại
 • Phát triển các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động cho STP của PL và Banca - từ Quảng cáo đến Thông tin khách hàng tiềm năng đến Chuyển đổi thành vay- trên cơ sở tự động hóa

Owned Channels:

 • Take responsibility for driving FE CREDIT (UBANK) website content and quality.
 • Manage and improve online content, considering tracking SEO and Google Analytics data and provide to Team leader/ Unit head for further analysis
 • Take ownership of website traffic analysis and management, leads generation and remarketing
 • Develop mobile optimized websites for STP of PL and Banca – from Ads to Leads to Conversion – on an automated basis.

 

Tiếp thị nội dung:

 • Tạo tài sản tiếp thị nội dung - Phát triển và liên tục làm mới Thư viện nội dung thu hút tài liệu của khách hàng, dưới dạng infographics tĩnh và hoạt hình, video, khả năng tương tác, clip, bài viết chuyên gia / nội dung giáo dục, v.v., với mục tiêu cuối cùng là thu hút khách hàng chọn FE CREDIT (UBANK)
 • Đề xuất các góc độ và chiến lược nội dung bằng cách hợp tác chặt chẽ với các đơn vị khác của nhóm Marketing và các cơ quan chuyên gia
 • Quản lý và sở hữu nội dung số để thu hút, giáo dục và giải trí cho khách hàng (tin nhắn Zalo, tin nhắn Facebook)

Content Marketing:

 • Content Marketing Assets Creation - Develop and continuously refresh a Content Library of engaging customer materials, in the form of static and animated infographics, videos, interactive capabilities, clips, expert articles/educational content etc., with the end objective of attracting customers to choose FE CREDIT (UBANK)
 • Propose content angles and strategy by working closely with others units of Marketing team, and expert agencies

Manage and owned Digital content to engage, educate and entertain customer (Zalo message, Facebook message)

 

Ứng dụng di động:

 • Làm việc với các nhóm Tiếp thị, Sản phẩm và Đổi mới về sáng tạo nội dung trên tất cả các nền tảng, với khả năng sao chép tuyệt vời, chủ động xác định các cơ hội nội dung, tạo nội dung phản động và kết hợp thương hiệu của chúng tôi với các xu hướng và các yếu tố văn hóa pop trong thời gian thực.
 • Thúc đẩy nhận thức, tải xuống, đăng ký và sử dụng các ứng dụng di động một cách thường xuyên
 • Phối hợp với các nhà phát triển sản phẩm để tối ưu hóa các giải pháp kỹ thuật và luồng dữ liệu của nền tảng cho các tính năng và chức năng mới giúp giải quyết cách kể chuyện sáng tạo, tương tác và trải nghiệm người dùng tốt nhất.
 • Phát triển một chiến lược thông báo đẩy hiệu quả nhằm thu hút các thành viên của khán giả và thúc đẩy họ hành động.
 • Nghiên cứu cạnh tranh, điều tra điểm chuẩn và đưa ra đề xuất cải tiến

Mobile Apps:

 • Work with Marketing, Product and Innovation teams on content creation across all platforms, with an adept ability to copywrite, proactively identify content opportunities, create reactionary content, and synergize our brand with trending moments and pop culture elements in real time.
 • Drive awareness, downloads, signups and utilization of mobile apps on a regular basis
 • Collaborate with product developers to optimize the platform’s technical solutions and data flows for new features and functionality that solves for innovative storytelling, engagement, and best user experience.
 • Develop an effective push notification strategy that engages audience members and drives them to take action.
 • Research competition, investigate benchmarks and provide suggestions for improvement

 

Job Requirement

 • University Graduate – major: Business, Marketing/ Communications preferred
 • Tốt nghiệp đại học - chuyên ngành: Ưu tiên kinh doanh, tiếp thị / truyền thông
 • Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc trong dịch vụ tài chính ngân hàng trong tiếp thị kỹ thuật số tiêu dùng
 • Có kinh nghiệm và quen thuộc với thiết kế web và ứng dụng
 • Chuyên môn vững vàng trong tiếp thị kỹ thuật số tiêu dùng với hồ sơ xây dựng thương hiệu trực tuyến
 • Có kinh nghiệm trong việc thiết kế và thực hiện các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số thành công
 • Kinh nghiệm trong việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ đối tác liên minh trực tuyến là một lợi thế rõ ràng
 • Min. 4 years of working experience in banking and financial service in consumer digital marketing
 • Familiarity with web and app design
 • Strong expertise in consumer digital marketing with track record of building a brand online
 • Demonstrable experience in designing and implementing successful digital marketing campaigns
 • Experience in building & leveraging online alliance partnerships is a definite advantage

 

 • Có kinh nghiệm trên SEO / SEM, Google Analytics
 • Có kinh nghiệm làm việc về thiết kế web, UI / UX và lập bản đồ hành trình khách hàng
 • Khả năng hiểu biết sâu sắc về động lực kinh doanh, lợi nhuận và động lực tăng trưởng
 • Kỹ năng lãnh đạo để hợp tác với các nhóm có kỹ năng đa dạng để đạt được kết quả kinh doanh
 • Có nhận thức doanh nghiệp, cùng động lực rất lớn để thành công, cam kết và định hướng kết quả
 • Kỹ năng giao tiếp tốt

 

 • Hands on experience with SEO/SEM, Google Analytics
 • Relevant exposure to web design, UI/UX audits, and customer journey mapping
 • Ability to gain deep understanding of business dynamics, profitability and growth drivers
 • Leadership skills to collaborate with diversely-skilled teams to achieve business outcomes
 • Creative thinker & relentless executor with attention to detail
 • Strong communications skills
 • Kiến thức về thiết kế là một điểm cộng
 • Khả năng tổ chức và lên kế hoạch tốt, tò mò ham học hỏi cùng với khả năng tập và cung cấp kết quả công việc với chất lượng cao trong các khung thời gian ngắn

Knowledge of creative design is a plus

Extremely well organized, practical & innately curious with ability to focus & deliver high quality of works within tight time frames

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 10/01/2023

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2023

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Senior Customer Engagement Specialist (Digital Marketing)

Location: Ho Chi Minh Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 28/02/2023

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Giám Sát Rủi Ro Hoạt Động / Operational Risk Monitoring Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Early Call Collections Line Coaching Team Leader - Trưởng Nhóm Đào Tạo Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Unit Head of Litigation - Trưởng Bộ Phận Tố Tụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Hiệu Suất Xử Lý Nợ Ngoại Bảng

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.