Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

Trưởng Nhóm Nhận Diện Khuôn Mặt & Định Danh Khách Hàng Kỹ Thuật Số

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

Thiết kế và quản lý quy trình, công cụ và văn bản hướng dẫn nhận diện khách hàng điện tử

 • Thiết kế và kiểm soát lại toàn bộ quy trình nhận diện khách hàng điện tử
 • Soạn thảo, ban hành, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản hướng dẫn nhận diện khách hàng điện tử
 • Quản lý, đánh giá và tìm kiếm thêm các đối tác, các công nghệ và công cụ mới liên quan đến nhận diện khách hàng điện tử

Kiểm soát, giám sát chi phí và ngân sách về việc sử dụng dịch vụ.

 • Kiểm soát việc lưu trữ dữ liệu từ đối tác
 • Đảm bảo kiểm soát,phân quyền và trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh về việc sử dụng dịch vụ.
 • Giám sát và báo cáo thống kê quá trình sử dụng và chi phí của các đơn vị theo định kì
 • Đối soát và thanh toán chi phí sử dụng theo định kì
 • Lập ngân sách, dự toán chi phí sử dụng dịch vụ.

Kiểm soát chất lượng dữ liệu

 • Định kì rà soát và báo cáo chất lượng dữ liệu của các đối tác.
 • Thiết lập hệ thống và các quy tắc kiểm soát chất lượng dữ liệu, phát hiện các dữ liệu lỗi và làm việc trực tiếp với các đối tác và các bên liên quan để sửa lỗi và cải thiện chất lượng dữ liệu

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản Lý Trực Tiếp.

 

---------------------------------

REPORTS DIRECTLY TO

Facial Check & E-KYC Team Leader

KEY RESPONSIBILITIES

Design and control process, tools and documents related to Facial Check eKYC

 • Design and control all process related to eKYC
 • Compose, Issue, ammend, supplement documents related to eKYC
 • Control, appraise and seek for new partners, techonology and tools related to eKYC.

Control, monitor cost and budget of service usage of Data Enrichment partners

 • Control data storage from Data Enrichment partners
 • Ensure to control access and responsibility of business units on usage of services.
 • Monitor and report on usage activity and cost of by BUs regularly
 • Reconciliation and request payment regularly
 • Propose initiatives to optimize usage cost of services.

Control data quality

 • Review and report regularly data quality of Data Enrichment partners
 • Establish system and regulation to control data quality, figure out error in data and work directly with partners and stakeholders to fix errors and improve data quality.

Other tasks as assigned by Line Manager.

Job Requirement

YÊU CẦU

Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kinh tế, toán, thống kê hoặc các ngành tương tự

Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong bộ phận quản trị rủi ro của ngân hàng bán lẻ hoặc công ty tài chính với các công việc liên quan về quy trình thẩm định, phòng chống gian lận

Kỹ năng

 • Yêu cầu sử dụng được SQL thành thạo
 • Yêu cầu kiến thức về dữ liệu thông tin tín dụng và ngành tài chính ngân hàng
 • Khả năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng tiếng Anh tốt.
 • Kỹ năng phân tích tốt
 • Yêu cầu có kiến thức về quản trị hệ thống thông tin MIS
 • Yêu cầu biết sử dụng Microsoft Visio

---------------------

REQUIREMENTS

Education

University degree in finance, economic, mathematics, statistics or its equivalent.

Experience

 • At least 3 years of experience in Risk Management Unit of Retail Banking, Consumer Finance company related to underwriting process, fraud prevention & detection.

Skills

 • Require ability to use SQL fluently
 • Require knowledge about credit information database and financial banking field
 • Good at communication
 • Good at English
 • Good at analysing skill
 • Require to have knowledge about managing information system MIS
 • Require to have skill on Microsoft Visio

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG - TƯ VẤN KHOẢN VAY

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/08/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM SỨC KHỎE QUA ĐIỆN THOẠI ( DATA KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU )

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 21/08/2022

Unit Head of Data Warehouse Management

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

Trưởng Nhóm Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2022

Nhân Viên Nhắc Phí Quá Hạn Qua Điện Thoại - Tân Bình HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

HỒ CHÍ MINH - NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP (KHÔNG YÊU CẦU BẰNG CẤP)

Location: Ho Chi Minh Salary: 5 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 12/08/2022

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TƯ VẤN - CHỐT ĐƠN ( DATA CÓ SẴN )

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 10/08/2022

Data Analyst (Telesales Analyst)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/08/2022

(TEMPORARY) Chuyên Viên Hành Chính Kinh Doanh Bảo Hiểm

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Senior Product Specialist - Insurance

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.