Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Quản lý Tổng Danh mục các sản phẩm Hợp tác Kỹ thuật số

Management of total portfolio of Digital Partners/ Channels

 • Quản lý danh mục các sản phẩm hợp tác hiện có và chiến lược sản phẩm Hợp tác mới phù hợp với mục tiêu kinh doanh của VPB FC từng thời kỳ

Management of whole whitelabel partner portfolio and strategy to expand portfolio following VPB FC’s business objectives period by period

 • Phối hợp với đối tác trong việc phát triển sản phẩm cùng với việc làm việc với Bộ Phận Quản Lý Kênh Hợp Tác Kỹ Thuật Số trong phòng ban để đưa ra các ý kiến và hoàn thành thiết kế triển khai sản phầm

Cooperate with partners in developing new products alongside with working with WL Channel Management Unit within the Department to provide input and complete design for product launch

 • Chịu trách nhiệm điều phối với các phòng ban chức năng liên quan (phát triển sản phẩm – Trung Tâm Phát Triển Kinh Doanh, CCBC, Quản Trị Rủi Ro, Kinh Doanh Kỹ Thuật Số) trong việc phát triển và triển khai sản phẩm theo yêu cầu dự án, tận dụng nền tảng kỹ thuật số & quy trình của công ty

Responsible for coordinating with other related functions (product development – BD, CCBC, risk management, digital business center) in developing and launching new products based on project requirements, utilizing organizational digital platform and process

 • Đánh giá và nâng cao/cải thiện sản phẩm và quy trình thiết kế

Evaluate and enhance/improve product and process designed

 • Chịu trách nhiệm về các sản phẩm triển khai tới khách hàng trong khuôn khổ các Kênh hợp tác đang quản lý cũng như tổng danh mục các sản phẩm đang được áp dụng với các kệnh kỹ thuật số này

Responsible for products deployed to customers under these Whitelabel Channels as well as total product portfolio applied to these channels

 • Sau triển khai (thực hiện dự án), chịu trách nhiệm duy trì sự tăng trưởng bền vững từ các sản phẩm đó

Post-establishment (project implementation), responsible for maintaining and sustaining growth from those partners and manage each key partner as digital partnership channel

Trách nhiệm Công việc thường ngày

Daily BAU Responsibilities

 • Xác định và đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề kinh doanh và dự án hàng ngày

Identify and propose solutions to solve day-to-day business and project issues

 • Chuyển vấn đề lên cấp cao hơn để đảm bảo vấn đề được giải quyết nhanh chóng

Escalate the issue to higher level to make sure problem quickly solved

 • Chủ động đề xuất giải pháp thực tế để khắc phục sự cố

Proactively proposed practical solution to fix the issues

 • Các nhiệm vụ đặc biệt bổ sung khác theo yêu cầu

Any additional ad-hoc tasks as required

 

Job Requirement

 • Cử nhân với các chuyên ngành: Quản lý kinh doanh, Tài chính, Kinh tế

Bachelor Degree with majors: Business Management, Finance, Economics

 • Tối thiểu. 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư, v.v.)

Min. 3 year of working experience in finance (banking, insurance, investment, etc.)

 • Tối thiểu. 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý danh mục sản phẩm

Min. 2 years of working experience in portfolio product management field

 • Kỹ năng giao tiếp tốt (bao gồm thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt)

Excellent interpersonal and communication skills (including fluent in English and Vietnamese)

 • Kỹ năng máy tính: kỹ năng ứng dụng Microsoft Office (Powerpoint, Excel)

Computer Skills: skills in Microsoft Office applications (Powerpoint, Excel)

 • Kỹ năng phân tích

Analytical skills

 • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Ability to work under high pressure

 • Hiểu biết tốt về các chức năng và hoạt động trong nội bộ bộ phận và có khả năng làm việc trong môi trường nhóm.

Good understanding of intra-department functions, operations, and ability to work in a team environment.

 • Hiểu biết sâu rộng về kiến thức bán hàng, sản phẩm và quy trình & tiếp thị

Strong understanding of sales, product and process & marketing knowledge

 • Kỹ năng quản lý dự án tốt với kỷ luật để thấy được việc hoàn thành các sáng kiến

Good project management skills with discipline to see through the completion of initiatives

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng nhóm tư vấn tín dụng và bảo hiểm qua điện thoại (Thu nhập cao theo năng lực)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/08/2022

Nhân viên tư bấn bảo hiểm sức khỏe (data có sẵn) (Thu nhập cao )

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 25/08/2022

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG - TƯ VẤN KHOẢN VAY

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/08/2022

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điên Thoại (Thu nhập cao)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 23/08/2022

Nhân viên Tư Vấn và Bán Hàng (Thu nhập cao và Data 100% có sẵn)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 22/08/2022

Nhân viên tư vấn Tài Chính qua điện thoai (Data 100% có sẵn)

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 20/08/2022

Trưởng Nhóm Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/08/2022

HỒ CHÍ MINH - NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP (KHÔNG YÊU CẦU BẰNG CẤP)

Location: Ho Chi Minh Salary: 5 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 12/08/2022

Senior Reporting Specialist ( Facial Check & E-KYC)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Products Development Specialist - POS

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.