Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 

Khởi xướng các sáng kiến dựa vào phân tích theo góc độ quản lý, đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm tăng trưởng các chỉ tiêu kinh doanh của kênh bán hàng qua điện thoại / Propose initiatives based on analysis at management view, propose solutions to increase Telesales key performance metrics:

 • Làm việc với Bộ phận Phân tích & Đánh giá Kinh doanh X-sell và các bên liên quan nhằm thực hiện các phân tích kiểm tra sơ bộ các giả thiết, đề xuất sáng kiến để cải thiện và nhằm nâng cao hiệu quả cho kênh bán hàng qua điện thoại

Work with X-sell Analysis & Insights Unit and other stakeholders to conduct analyses to preliminarily test hypotheses and compile proposal for Telesales effectiveness initiatives.

 • Nghiên cứu phương pháp thực hiện sáng kiến (nội bộ thực hiện hay thuê ngoài, nếu thực hiện nội bộ, sử dụng phương pháp, công cụ nào), và lên kế hoạch thực hiện chi tiết

Research methodology to implement initiatives (in-house or outsourced, if in-house, which methodologies & tools to use), and draft detailed workplan

 • Xác định các mục tiêu và phương pháp đánh giá thành công của dự án.

Determine the objectives and measures upon which the project will be evaluated at its completion.

 

Lập kế hoạch dự án/ Plan the project:

 • Lập kế hoạch dự án trong đó xác định ngân sách, yêu cầu và sắp xếp công việc để hoàn thành dự án thành công.

Create a detailed project work plan which identifies budget, requirements and sequences the activities needed to successfully complete the project.

 • Xây dựng kế hoạch cho việc hoàn thành dự án để phân bổ hiệu quả các nguồn lực cho các hoạt động.

Develop a schedule for project completion that effectively allocates the resources to the activities.

 • Trao đổi và thống nhất với các bên liên quan về kế hoạch dự án, mục tiêu và phương pháp đánh giá thành công của dự án.

Communicate and align with stakeholders on project work plan, objectives and measures upon which the project will be evaluated at its completion.

 

Giám sát dự án/ Monitor the project:

 • Chuẩn bị các báo cáo để quản lý và cung cấp cho các bên liên quan.

Prepare reports on the project for management and provide it to related parties.

 • Trao đổi với các bên liên quan để thông báo về tiến độ dự án.

Communicate with stakeholders to keep them informed on project progress.

 • Theo dõi tất cả các khoản chi phí của dự án.

Monitor all budgeted project expenditures.

Đánh giá dự án/ Evaluate the project:

 • Theo dõi để đảm bảo thực hiện dự án đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách và chất lượng yêu cầu.

Follow up to ensure that the project deliverables are on time, within budget and at the required level of quality.

 • Hỗ trợ đánh giá kết quả của dự án trong giai đoạn lập kế hoạch.

Support to evaluate the outcomes of the project as established during the planning phase.

 

Thực hiện nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp

Undertake other tasks assigned by line manager

Job Requirement

 • Bằng Cử nhân với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Quản trị rủi ro hoặc các chuyên ngành liên quan khác

Bachelor Degree with majors: Business Management, Finance, Economics or Accounting, Risk management or relevant majors.

 • Ít nhất 04 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó:/ At least 04 years working experience, in which:
 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong quản lý dự án tại các công ty tài chính, ngân hàng hoặc các lĩnh vực có liên quan

At least 02 years of working experience in finance, banking or any relevant industries.

​Kỹ năng máy tính: kỹ năng trong các ứng dụng Microsoft Office (PowerPoint, Project)

Computer Skills: skills in Microsoft Office applications (PowerPoint, Project)

 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Good communication and presentation skills

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và thương lượng nâng cao

Advanced Problem solving and negotiable skills

 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Ability to work under high pressure

 • Kỹ năng dẫn dắt/quản lý đội nhóm

Leadership skills/Team management

 • Tư duy Tăng trưởng số: luôn tìm kiếm các biện pháp, phương thức để giúp công ty, bộ phận tăng trưởng kinh doanh từ am hiểu khách hàng, sản phẩm, thị trường, phân tích dữ liệu, ứng dụng kiến thức mới trong ngành

Growth mindset: always looking for ways to growth hack by understanding customers, products, markets, with insights from data analytics and new industry knowledge

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG - TELESALE LƯƠNG CAO

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

Nhân viên tư vấn tài chính qua điện thoại (Telesale) - Data có sẵn

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Hồ Chí Minh - Trưởng Nhóm Thu Phí Pháp Lý Thị Trường

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 17 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

HCM - Chuyên viên thu phí qua Tổng đài

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm - KH Doanh nghiệp (TPHCM/ Long An/ Đồng Nai/ Bình Dương)

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Long An, Binh Duong Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Unit Head of In-House Bancassurance Telesales

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Sales Trainer/ Senior Sales Trainer

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.