Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Tổ chức khóa đào tạo liên quan kỹ năng thu hồi nợ tại nhà, thu hồi nợ qua điện thoại và kỹ năng mềm cho nhân viên công ty thu hồi nợ bên thứ ba
Tư vấn cho các cấp quản lý bên thứ ba về việc tổ chức các khóa đào tạo
Quan sát và cung cấp phản hồi sau khóa học giúp Trưởng Nhóm và quản lý đại lý bên thứ ba cải thiện việc đào đạo nhân viên
Tham gia vào công việc thực tế của nhân viên để hiểu hơn về công việc và có thêm thông tin thực tế để đào tạo
Làm việc với công ty thu hồi nợ bên thứ ba để giải quyết các tình huống phát sinh trong đào tạo, tư vấn giải pháp cụ thể. Làm việc với công ty thu hồi nợ bên thứ ba để giúp phát triển nhóm đào đạo của công ty thu hồi nợ bên thứ ba 
Điều chỉnh và thiết kế giáo trình đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo
Lập báo cáo cho cấp quản lý về cập nhật tình trạng đào tạo
Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý

Job Requirement

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên , chuyên ngành Đào tạo, Giáo dục hay Khoa học xã hội hoặc liên quan

Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí đào tạo cho các tổ chức Tài chính-Ngân hàng

Có kiến thức về kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ Tài chính & Ngân hàng là một lợi thế

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 10/01/2023

Early Call Collections Line Coaching Team Leader - Trưởng Nhóm Đào Tạo Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Unit Head of Litigation - Trưởng Bộ Phận Tố Tụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Trưởng Bộ Phận Tố Tụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

Chuyên Viên Thẩm Định / Phê Duyệt Tín Dụng Cấp Cao

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Trưởng Bộ Phận Xử Lý Tín Dụng - Nhóm Pháp Lý

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/01/2023

Litigation Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 25/12/2022

Training Operations Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 16/12/2022

Chuyên viên Kiểm Soát Tờ Trình

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Chuyên viên Kiểm Soát Tờ Trình Cao Cấp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.